Osasto: Keramiikka - ja lasisuunnittelun osasto

Tekijä: Niemelä Mirja

Työn nimi: Väriä keramiikkaan. Teollisen tuotannon jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen keramiikan väriaineina

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

 

Tutkimuksessa om materiaalikokeiden ja koetutteiden kautta tutkittu teollisen tuotannon jätteiden ja sivutuotteiden käyttäytymistä keramiikan väriaineina. Tutkimus jakantuu kirjalliseen, kokeellisen ja soveltavaan osaan. Kirjallisessa osassa on tutkittu keraamisia väriaineita ja niiden merkitystä jätteiden ja sivutuotteiden värjäyskykyyn sekä jätemateriaalitutkimuksia, joita on tehty sekä väriin että tuotesuunnitteluun liittyen.

Tutkimuksen kokeellinen osa jakaantui kolmeen rnateriaalikoesarjaan; kahteen massanvärjäyskoesarjaan ja enkopikokeisiin. Ensimmäisissä rnateriaalikoesarjassa tutkittiin yhdeksän jätteen ja sivutuotteen muodostamaa väriä ja vaikutusta keraamiseen pohjamassaan. Toisessa materiaalikoesarjassa tutkittiin värillisten lasimurskien vaikutusta keraamiseen massaan. Massakokeilla tutkittiin jätemateriaalin muodostamaa väriä sekä mitattiin kutistuma että vedenimukyky. Kolmannessa materiaalikoesarjassa tutkittiin jätemateriaalin toimivuutta koristeluun tarkoitetun enkopin osana.

Soveltavassa osassa valmistettiin koetuotteita, vateja ja laattoja, materiaalikokeiden tulosten pohjalta. Soveltavassa osassa hyödynnettiin jätemateriaalien esteettisyyttä ja ominaisuuksia keraamisen esineen tuotesuunnittelussa keramiikon näkökulmasta katsottuna.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että eräillä teollisen toiminnan jätteillä ja sivutuotteilla on keraamista massaa ja enkopia värjääviä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia hyödyntäen on mahdollista suunnitella ja valmistaa jätemateriaaleista keraamisia tuotteita, joissa on huomioitu jätemateriaalien aineettomat ja aineelliset arvot.

 

Aineisto: Materiaalikokeet, koetuotteet

Asiasanat: väri, jäte, sivutuote, hyötykäyttö, tuotesuunnittelu, keramiikka