Pvm: 22.02.199

Osasto: Keramiikka - ja lasisuunnittelu osasto

Tekijä: Lappalainen Janne

Työn nimi: Kivi jonka poimit

 

 

Lopputyöni keskeisimpänä teemana oli tutkia omaa identiteettiäni ja suhdettani keramiikkaan ja maalaukseen. Halusin selvittää kuvallista ilmaisutapaani mahdollisimman kokeilevasti erilaisten materiaalien kautta. Valitsin lopputyökseni maalauksien ja objektien tekemisen. Halusin myös selvittää katkennutta suhdettani keramiikkaan. Tein suuren osan lopputyöstäni Wienissä ja tärkeää minulle oli uuden ympäristön kokeminen ja oman paikkani ja asemani selkiyttäminen. Halusin tutkia töitteni kautta hengellisiä ja uskontoon liittyviä kysymyksiä sekä kuoleman tematiikkaa. Hautausmaa-aiheisia ja kuolemaan liittyviä töitä ovat esimerkiksi teokset "Talvi" ja "Uumalehto". Lopputyöni materiaaliksi en valinnut keramiikkaa, sillä en pitänyt keramiikan tekemistä enää niin haasteellisella ja koin , että oma ilmaisutapani kaipasi erilaisten materiaalien yhdistämistä, sekä rikasta värien käyttöä. Maalauksissani käytin sekatekniikkaa: öljy, akryyli, lakka, guassi, liitu. Maalauspohjina käytin kangasta, alumiinia, terästä ja akryylilevyä. Objekteissa käytin terästä, emalia, puuta ja kangasta. Yhdistin objektien teossa usein myös maalauksen. Pystymättä selkeästi samaistumaan niin kuvanveistäjän, maalareihin tai keraamikkoihin, tarjosivat runous ja ikonitaide minulle vaikutteita. Näiden kautta tunsin saavuttavani jotain sisäisestä maailmastani, joka minulle taiteilijana on kaikkein tärkeintä. Kolme teostani omistin runoilija Rainer Maria Rilkelle. Runouden vaikutus näkyi myös töissä "Siinai" ja "Kivi jonka poimit'. Taiteilijana minulle tulivat entistä tärkeimmiksi vapauden ja itsenäisyyden merkitykset taiteilijana. Halusin muuttaa elämäntapaani niin, että mahdollisimman avoimesti pystyisin tuntemaan itseäni ja heijastamaan tätä töissäni toisille ihmisille. Tärkeämmäksi koin ilmaisun kuin materiaalin. Halusin lopputyössäni selkiyttää omaa identiteettiäni ja alkaa tiedostavammin kulkea kohti minuutta, mutta tulin lopussa kuitenkin epäileväiseksi siitä, onko taiteen tekemisellä eheyttävää vaikutusta ihmisen persoonassa. Koen taiteilijana olevani välittäjä, mutta näen taiteen tekemisen pohjimmiltaan selvittämättömänä ja vaikeana prosessina. Tässä mielessä koen taiteilijana olemisen vastuullisella ja haasteellisena tehtävänä.

 

Aineisto: Lopputyön kirjallinen osa, 6 diaa

Asiasanat: Rilke , ikonit