Osasto: Keramiikka - ja lasisuunnittelun osasto

Tekijä: Hortling Airi

Työn nimi: Vaarallinen kiilto - Vähäliukoisen lyijylasitteen perinne ja kehittäminen

Aika : 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Matalanpolton lasitteen tuntemus ja käyttö ovat muuttuneet eri olosuhteiden vaikutuksesta keramiikan koulutuksessa viimeisten 25 vuoden aikana, jonka ajan olen ollut mukana opetustyössä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on valottaa lyijylasitteessa tapahtuneita muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä lasitteen historialliseen kehitykseen perustuen.

Pohdin työssä: "Mitä arvoja ja merkityksiä matanpolton lasite kuljettaa mukanaan opetuksessa ja keraamikkojen työssä? Raaka-aineiden valinnat ja saatavuus lasitteen kehityshistorian aikana vaikuttavat omalta osaltaan kiiltävän pinnan tavoitteisiin ja tuloksiin.

Toisena tavoitteena on selvittää lyijylasitteen raaka-aineena käytetyn lyijysulatteen valinnasta johtuva lyijyliukoisuus. Tieto luo perusteet ja tietoisuuden siitä, miksi valita tulevaisuudessa lyijytön lasite. Voidaan mahdollisesti siirtyä eteenpäin, kun tiedetään, mitä jätetään taakse ja hylätään.

Ihmiskunnan elinolosuhteet ovat muuttuneet ja tietoisuus elinympäristön raskasmetallien haitoista koskettaa yhä enemmän jokaista. Lyijyraaka-aineiden käyttö lasitteissa on vaikutukseltaan suuri, taloudellinen kysymys perinteisen matalanpolton keramiikan valmistusmaissa.

Lyijylasitteen kehittäminen on edelleen alan kansainvälisiä kokouksia kiinnostava aihe, johon jatkuvasti etsitään uusia osittain korvaavia raaka-ainevaihtoehtoja, jotta lyijyä ei tarvitsisi kokonaan hylätä. Lyijylasitteelle on kehittynyt taloudellisesti hitaammin kehittyvissä kulttuureissa myyttinen asema. Lasitteen kiillon aikaansaaminen perinteisellä lyijylasitteella luo turvallista perinteistä jatkuvuutta, josta on vaikea irrottautua.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: lyijylasite, liukoisuus, lyijylasitteen kehitys, lyijylasitteen opetus