Osasto: Keramiikka - ja lasisuunnittelun osasto

Tekijä: Eerola Markus

Työn nimi: Värillisisä pintoja lasissa, liekkiruiskutusmenetelmän kehittäminen lasiesineiden valmistamisesksi

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Työssä käsitellään liekkiruiskutusmenetelmän soveltamista värillisten lasikerrosten tekemiseen lasiesineiden valmistamisen yhteydessä. Menetelmät ovat jauheliekkiruiskutus ja nesteliekkiruiskutus. Jauheliekkiruiskutuksen perusteella kehitettyä nesteliekkiruiskutusta työssä käsitellään laajemmin. Jauheliekkiruiskutuksen yhteydessä käsitellään kuparimetallilla ja värillisellä lasijauhella aikaansaatuja pinnoitteita. Nesteliekkiruiskutus on Taideteollisen korkeakoulun ja Tampereen teknillisen korkeakoulun yhteistyönä kehitetty menetelmä. Yhteistyöprojektissa tämän työn tekijä on vastannut menetelmän soveltamisesta puhalletulle lasille ja esineiden muotoilusta. Nesteliekkiruiskutus on menetelmä, jolla saadaan aikaan ohut värillinen lasikerros muovauslämpöisen lasin pintaan. Nesteliekkiruiskutuksella värikerros saadaan aikaan koboitti-, koboltti ja kupari- tai hopeaoksidilla. Värjäävä aine on liuotettu alkoholiliuokseen. Näin saatu neste pirskotetaan suuttimeen, jossa nestepisaroista muodostuu pieniä hiukkasia. Nämä liukenevat muovauslämpöiseen lasiin muodostaen värillisen kerroksen. Suuttimen liekki on vety-happi -kaasuilla aikaan saatu liekki.

Lasipostin väläys tehdään välittömästi lasinkeräyksen jälkeen. Värjäys kestää lasipostin koosta riippuen muutamansta sekunnista muutamaan kymmeneen sekunttiin. Menetemällä aikaansaatu värikerros muovautuu lasin mukana.Värikerroksen muovaukseen voidaan käyttää normaaleja lasinpuhallusrnenetelmien yhteydessä käytettäviä muovaustapoja sekä apumuotteja. Värjäysmenetelmällä saadaan aikaan ohut sininen, sinivihreä, keltainen tai valkoinen värikerros. Vastaavanlaista ja yhtä ohutta kerrosta ei ole mahdollista valmistaa muilla lasinvärjäysmenetelmillä.

Työn tutkimuosassa käsitellään lasimateriaalin ominaisuuksia, lasin värjäystä ja liekkiruiskutusmenetelmiä. Kokeellisessa osassa käsitellään jauhe- ja nesteliekkiruiskutusmenetelmillä aikaansaatuja kerroksia muovauslämpäisen lasin pintaan lasinpuhallustyön yhteydessä. Nesteliekkiruiskutuksen osalta käsitellään väriaineita, joita voidaan käyttää puhallettujen lasiesineiden värjäyksessä. Tuloksissa on selvitetty, kuinka nesteliekkiruiskutuksella aikaansaatuja värillisiä lasikerroksia voidaan käyttää lasiesineiden muotoilussa hyväksi. Tässä osassa esitellään myös uniikkilasiesineitä, joiden valmistuksessa menetelmää on käytetty. Menetelmän sovellutus on käytössä myös teollisessa tuotannossa. Kummassakin tapauksessa esineet on muotoillut tämän opinnäytetyön tekijä.

 

Aineisto: Kirjallinen osuus

Asiasanat: lasin värjäys, liekkiruiskutus, nesteliekkiruiskutus