Pvm: 1998

Osasto: Keramiikka - ja lasitaiteen osasto

Tekijä: Ranki Merja Irene

Työn nimi: TILA

 

Lopputyöni liittyy taideteollisen korkeakoulun kuvanveiston osastolla toteutettuun "Betoni ja muoto" -kurssiin. Lopputyöni aihe käsittelee kaupunkitilan ja siihen liittyvien yksittäisten elementtien suunnittelua ja toteutusta. Projektin tarkoituksena oli löytää betonille uudenlaisia käyttökohteita julkisessa kaupunkitilassa. Suunnittelutyön toteutuspaikka on Pikku-Huopalahdessa sijaitseva raitiovaunu 10:n päätepysäkkialue, johon suunniteltiin Helsinki 2000-kulttuurivuoteen liittyvä, uutta kaupunkirakentamista ilmentävä kaupunkiaukio. Suunnittelutyö toteutettiin ryhmätyönä ja siinä pyrittiin ratkaisemaan alueen toiminnallisia funktioita kaupunkikuvan tulevaan kehitykseen suuntaavalla tavalla. Oma osuuteni oli osallistua ryhmän mukana alueen kokonaissuunnitteluun ja aukion yleisilmeen luomiseen. Erillisinä tehtävinä suunnittelin alueelle tulevan, paikallevalutekniikalla toteutettavan toriaukion kokonaisilmeen ja siihen liittyvän valoelementin nivoutumisen osaksi torikokonaisuutta. Lisäksi suunnittelin yksittäisiä, uusia betonilaattamalle.3a käytettäviksi julkisissa katurakennuskohteissa. Alueen värisuunnitelmaa kehittelimme yhteistyössä ryhmän muiden jäsenten kanssa. Betoniaiheiden lisäksi omaksi tehtäväkseni kuului myös alueen vihersuunniteilman laatiminen yhdessä kaupungin puistosuunnittelijan kanssa.

Lopputyöhöni liittyvä kirja, "TILA" jakautuu kolmeen osaan:

OSA I: PIKKU-HUOPALAHDEN KORPPAANMÄEN AUKIO

Ensimmäisessä osassa raportoin varsinaista lopputyötehtävää, Pikku-Huopalahden aukion suunnitteluprojektia 1997-1998, sen suunnitelmallista etenemistä ja eri vaiheita, esittelen projekteissa syntyneitä yksittäisiä teoksia, yksityiskohtia ja tuotteita, yrittäen omalta kohdaltani arvioida projektia kokonaisuutena.

OSA II: LAPSUUS, YMPÄRISTÖ JA SUBJEKTI

Toisena osana käsittelen lyhyesti kaupunkisuunnittelua ja asumista, fyysisten tilojen kokemista ja merkitystä sekä kaupunkisuunnittelun kehitystä 1950-luvulta tähän päivään. Lähestyn aihetta esimerkkikohteiden avulla. Olen tutkinut kolmea lapsuuteni asuinaluetta sekä subjektiivisesti omien muistikuvieni varassa että teoreettisemmin käyttäen hyväkseni eri tietolähteitä.

OSA III: TILA JA EMOOTIO

Kolmantena osana fyysisen tilan tutkimisen lisäksi kirjallinen osa sisältää kuvauksen Mielen Tiloja -nimisen teossarjani tekemisestä ja otteita siihen liittyvistä, henkistä tunnetilaa käsittelevistä teksteistä.

 

Aineisto: Lopputyökirja : TILA

Asiasanat: kaupunkisuunnittelu, kadunkalusteet