Pvm: 1997

Osasto: Keramiikka-ja lasisuunnitelu osasto

Koulutusohjelma: Keramiikka - ja lasisuunnittelu

Tekijä: Vähäsalo Terhi Päivikki

Työn nimi: Ottilia-esineitä naisille

 

 

 

Tavoitteena oli suunnitella esinekokoelma. jonka suunnittelija voisi valmistuttaa piensarjatuotantona ja markkinoida jälleenmyyjille. Ajatuksena oli keraamikon, tuotesuunnittelijan, ammattikuvan laajentaminen yrittäjyyden ja markkinoinnin suuntaan. Toisena tavoitteena oli sisällöllisen muotoilukonseptin luominen: sellaisten esineiden muotoileminen, joilla on merkityksiä, joilla voi viestiä. Pohdin muotoilijan mahdollisuuksia vaikuttaa työllään kuluttajiin.

Työ jakautuu aiheiltaan kolmeen alueeseen. Tärkein osa-alue on itse muotoilu, suunnittelutyö. Toisena aiheena on muotoilun markkinointi ja kolmantena muotoilun sisällöllinen uudistaminen. Olen etsinyt muotoiluun uusia näkökulmia tutustumalla naistutkimukseen.

Lopputyö koostuu kirjallisesta osasta ja suunnittelemastani esinekokoelmasta. Kirjallinen osa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on teoreettinen johdanto syvemmälle aiheeseen naisen asemasta. Tämä osa on taustaa muotoilufilosofialleni, jonka esittelen toisessa osassa. Toisessa osassa paneudun muotoilun naisnäkökulmaan ja kehittelen muotoilufilosofiaa ja tuotesuunnittelukonseptia, joka ottaisi huomioon naisen asemaa koskevat kysymykset Tässä osassa esittelen suunnittelemani esinekokoelman Ottilian ja käsittelen muotoilun markkinointia.

Olen suunnitellut täydentyvän astiaston alun, jossa etsin suuntaa omalle suunnittelulleni ja ilmaisulleni. Etsin keinoja ilmentää ajatuksiani esineissä. Tuotesuunnittelijana haluan kiinnittää huomiota naisen arkipäivän rutiineihin ja vaikuttaa suunnittelulla, tuotteilla ja niiden mainonnalla tasa-arvon edistämiseen. Olen päätynyt ehdottamaan uutta tuotesuunnittelukonseptia, jota tässä vaiheessa kutsun feministiseksi tuotesuunnitteluksi. Ottilia on ensimmäinen tietoinen askeleena feministisen tuotesuunnittelun suuntaan. Se ei anna täydellisiä vastauksia, vaan sen tarkoitus on osoittaa, että uudenlainen konsepti on luotavissa.

Ottilia on kokoelma käyttöesineitä. Siinä on kuusi keraamista astiaa ja neljä lasista valmistettua esinettä, Esineet on suunniteltu piensarjatuotantoon. Keramiikkaesineet olen valmistanut näyttelyäni varten itse, mutta jatkossa tulen käyttämään alihankkijaa. Balloon-maljakon valmistuksen tilasin pieneltä lasistudiolta. Kahvikuppiparin ja Toukka-salaattiastian suunnittelussa koen onnistuneena parhaiten, ja siksi ne nousevat mielestäni kokoelmani tärkeimmiksi esineiksi.

Esittelin Ottilia-astiaston huhtikuussa 1997 lopputyönäyttelyssäni.

 

Aineisto: Kirja ja esinekokoelma

Asiasanat: Astiasto, feminismi, markkinointi, muotoilu, pientuotanto