Pvm 1997

Osasto: Keramiikka - ja lasitaide

Tekijä: Sevelius Desiree

Työn nimi: Uusiotiiliä ja kierrätyslaattoja. Jätemateriaalit keramiikan raaka-aineena

 

Tutkimuksessa on empiiristen kokeiden kautta tutkittu eräiden määrältään merkittävien jätteiden, kuten lentotuhkan, jätevesilietteen ja kierrätyslasin, soveltumista rakennuskeramiikan raaka-aineeksi. Tutkimuksessa näkökulma on keraamikon.

Jätemateriaalien hyödyntäminen keramiikan raaka-aineena on yleensä ymmärretty jätteiden käyttämisenä keraamisen massan täyteaineena, neitseellisiä raaka-aineita korvaavana materiaalina. Tässä tutkimuksessa on pyritty korostamaan jätemateriaalien omia esteettisiä ja fysikaalisia ominaisuuksia.

Tutkimus jakautuu kirjalliseen ja empiiriseen tutkimukseen. Kirjallisessa osassa on tutkittu tiilen ja laatan historiaa ja merkitystä suomalaisessa rakentamisessa ja tarkasteltu tutkimuksia joiden päämääränä on jätemateriaalien hyödyntäminen rakennuskeramiikan raaka-aineena.

Tutkimuksen empiirinen osa jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan esitutkimuksesta saatuja kokemuksia jätemateriaaleista keramiikan raaka-aineena. Toisessa osassa jätemateriaaleja tarkastellaan suunnittelun lähtökohtana keraamisia laattoja suunniteltaessa ja valmistettaessa. Kolmannessa osassa syvennytään tärkkelyksen käyttöön keramiikan lisäaineena ja jätemateriaaleista valmistettavien laattamassojen suunnitteluun ja valmistamiseen. Jätemateriaaleista valmistettavista koelaatoista testattiin Tampereen teknisen korkeakoulun Rakennetekniikan laitoksen tiililaboratoriossa pakkasenkestävyys ja taivutusvetolujuus. Saatujen tulosten ja laattojen esteettisten ominaisuuksien perusteella jätemateriaaleista valmistettuja laattoja arvioitiin julkisivumateriaalina.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta että, eräitä jätemateriaaleja voidaan käyttää tiilen ja laatan raaka-aineena. Jätemateriaaleilla on ominaisuuksia, joita voidaan pitää tietyille jätemateriaaleille tyypillisinä. Näitä ominaisuuksia hyödyntäen on mahdollista valmistaa jätemateriaaleja raaka- aineena käyttäen, esteettiset ja fysikaaliset kriteerit täyttäviä rakennus- keraamisia tuotteita.

 

 

 

Avainsanat: jätemateriaalit, hyötykäyttö, tiilet, laatat