Pvm: 19.03.1997

Osasto:Keramiikka- ja lasitait.

Koulutusohjelma: Keramiikka-ja lasitai.

Tekijä: Pyykkö Matti

Työn nimi: Temppeli

 

 

Lopputyöni aiheena on hiljaisuus. Olen käsitellyt hiljaisuutta eheyttävänä kokemuksena liittyneenä pyhyyden, kauneuden ja puhtauden kokemuksiin.

Olen yrittänyt tiivistää jotakin hiljaisuuden ideasta valmistamiini kappaleisiin. Niissä kiteytyy yksi mahdollisuus käsitellä aihetta.

Kirjallisessa osassa pohdin yleisemmin hiljaisuuden olemusta sekä mahdollisuuksia sen ilmentämiseen tai luomiseen. Etsin merkkejä hiljaisuudesta uskontoihin liittyneenä sekä käsittelen joitakin taiteilijoita, jotka ovat mielestäni onnistuneet hiljaisuuden syn-

nyttämisessä. Mietin ihanteita, joita työskentelylläni on palaten muinaiseen Egyptiin ja antiikin Kreikkaan. Yritän tavoitella symbolisia merkityksiä, joita käyttämäni keinot kantavat. Pohdin materiaalin ja valmistusprosessin suhdetta esineisiin.

Arviointiosassa tarkkailen työn etenemistä sekä saavutettuja tuloksia.

 

 

Aineisto: Esineitä, kirjallinen osa

Asiasanat:Hiljaisuus, symbolit, kauneus