Pvm: 07.05.1997

Osasto: Keramiikka - ja lasisuunnittelun osasto

Tekijä: Koivistoinen Christina

Työn Nimi : Havets Frukter

 

 

Syftet med mitt slutarbete har i första hand varit att testa om keramiska färgpigment, speciellt ämnade att infärga leror med, så kallade body stains, är bättre än andra keramiska pigment för infärgning av lemassor. I den här undersökningen användes ett annat keramiskt pigment specicilt ämnat för dekorering på ännu icke glasyrbränt gods, så kallad underglasyrfärg, som jämförelsematerial. Utgångspunkten har varit tester i ett pigmentprojekt, med dessa underglasyrfärger blandade i stengodslera, som ledde till behov av mer fakta inom detta område.

Själva forskningen har gått till så, att för att kunna påvisa likheter och skillnader, och för att få fram den ideala procentuella mängden pigment i leran, har body stains och undergiasyrfärger blandats i likadan lera, i tre olika koncentrationer för varje enskild kulör. Provplattor har tillverkats av varje enskild variation, och dessa har alla bränts till samma temperatur under samma förhållanden. Därefter har provplattorna studerats, jämförts och resultaten bokförts. Slutsatser har dragits, som lett vidare till slutarbetets andra del, där syftet har varit att ta fram en fungerande stengodslera för skulptering, som passar för infärgning med dessa body stains. Den stengodslera som efter olika massa-tester valdes, infärgades och brändes i en speciell ugn, kallad gradientugn, där den ideala bränntemperaturen för lera och pigment fås fram genom skillnader proportionerligt i bränn-temperatur. Infärgnings-styrkan jämfördes med den tidigare infärgade stengodsleran och korrigeringar gjordes tills färgstyrkan blev tlllräcklig. Denna stengodslera, infärgad med body stains i elva olika färger, har sedan praktiskt använts för att, i olika bygg-tekniker och med hjälp av olika press- och stödformar i gips, göra skulpturer i form av korallfiskar. Någon glasyr har inte använts på dessa skulpturer, utan bara en "fritta", ett smältämne, som i ett tunt, lager fördjupat och framhävt de infärgade leromas sanna kulörer.

Samtidigt som de praktiska testerna genomfördes samlades olika fakta in om; kristallstrukturer, kemisk sammansättning, blandbarhet, partiekelstorlek och bränntemperaturer, för body stains i synnerhet och för keramiska pigment i allmänhet.

 

 

Aineisto: Skriftlig rappport med tillhörande provplattor,diabilder och skulpturer kallade "Havets frukter"

Asiasanat: Keramiska pigment,Body stain, kristallstuktur,underglasyrfärg