PVM: 5.12.1996
OSASTO: KERAMIIKKA- JA LASITAITEEN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: KERAMIIKKA- JA LASITAITEEN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: PORTHEN SARI
TYÖN NIMI: UNELMAT JA TODELLISUUS
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni on taiteellinen lopputyö ja se koostuu neljästä veistoksesta sekä kirjallisesta osasta. Lopputyönäyttelyni oli Vanhan Galleriassa Helsingissä ajalla 18.9.-6.10.1996 nimenään Unelmat ja todellisuus.

Työskentelyni lähtökohta on arkielämä ja jokapäiväiset kokemukset.

Näissa teoksissani käsittelen ihmisten valistä kommunikaatiota, surua, rakkautta ja unelmia. Tutkin ihmistä oman itseni kautta ja kerron havainnoistani visuaalisen kielen avulla. Työskentelessäni etenen yksityisestä kokemuksesta yleisen kokemuksen kuvaamiseen. Vaikka työn lähtökohta on. omayksityinen kokemukseni, pyrin käsittelemään aihetta yleismerkityksessään, kaikkia ihmisiä koskevana. Uskon, että minua koskettavat asiat koskettavat myös muita ihmisiä, biologisen samankaltaisuuden näkökulmasta. Materiaalivalinnoilla on työskentelyssäni tärkea merkitys. Eri materiaaleilla on erilairien visuaalinen ja ajatuksellinen luonne, jota voi käyttaa oman ajatuksen ilmaisemisen eraanä elementtinä. Materiaaleina olen käyttänyt mm. merisuolaa, peltiä, sulkia, lyijylevyä, marmoria, vastuslankaa. Teokset on toteutettu sekatekniikalla.

Aineisto: Neljä veistosta ja kirjallinen osa
Asiasanat: Veistoksia, tunnekokemuksen kuvaaminen
Säilytyspaikka: TAIK/ kirjasto, keramiikka-ja lasisuunn. osasto
Sivumäärä: 24