Osasto: Fakulteten för design
Koulutusohjelma: Utbildningsprogrammet för keramik- och glasdesign
Tekijä: Granfors, Linda
Työn nimi: Drömjobbet
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 40

Tiivistelmä:

I mitt slutarbete går jag igenom det som står som bakgrund till mitt konstnärliga skapande, min barndom, vari ursprunget till min fantasivärld ligger. Jag skriver om hur innehållet av denna fantasivärld förändrats med tiden, om hur omgivning och erfarenheter gjort sina intryck. Denna fantasivärld med historian om dess uppkomst har påverkat mig och mina arbeten. Som barn var jag fascinerad av sagor och sagofigurer och drömde om fantasivärldar. I skolåldern fann jag vägen till litteraturen, jag läste böcker och berättelser speciellt riktade för flickor och ungdomar. Senare utvecklade jag ett intresse för skräck- och fantasylitteratur. I fantasylitteraturen fann jag bekräftelse för att fantasivärldar och hjältar inte bara behöver höra till barndomen. Jag presenterar i mitt slutarbete vad fantasy är och vad det betyder för mig själv. Jag skriver också om stads- och ungdomskulturen idag och om hur ungdomar kreativt kan använda sig av både nytt och gammalt material i samhället för att skapa något eget, ungdomarna kan tillsammans bilda en subkultur. Bland ungdomar och i subkulturen återfann jag hjälten och hjältinnan som jag beundrat i fantasylitteraturen. Mitt slutarbete handlar om dessa hjältar, om identitet och om var jag placerar mig själv i min omvärld och i jämförelse med min intressen. Jag beskriver vad konst betyder för mig, att det är ett sätt att uttrycka mina intressen och att det samtidigt utgör min utgångspunkt och mitt förhållninssätt till omvärlden. Jag nämner också vad material och vad leran betyder för mig, samt beskriver arbetet av en keramikskulptur, som är en blandning av fantasivärld och populärkultur.

Aineisto: slutarbetets skriftliga del
Asiasanat: barndom, fantasy, ungdomskultur, konst
Säilytyspaikka: TaiK, biblioteket
Salassapitoaika päättyy: