Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Keramiikka- ja lasisuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Backström, Pia
Työn nimi: Kuoleman kanssa kahden
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 94

Tiivistelmä:

Lopputyössäni rinnastin taiteellisen työskentelyn sururituaaliin. Suoritin hiljaisen kuoleman hyväksymisen rituaalin, jossa muovailin savesta yli tuhat sielunlintua. Savityöskentelyn rinnalla kirjoitin myös muistikuviani kuoleman kohtaamisista lapsuudestani.

Lintujen muovailuun käytin kehittelemääni pariaaniposliinimassaa, joka sintraantuu voimakkaasti suhteellisen alhaisessa polttolämpötilassa. Sintraantuminen tuottaa esineisiin kiiltävän keraamisen pinnan ilman lasitusta, tästä johtuen käytin kertapolttoa työssäni.

Lopputyöni aiheen tarkoitus oli saada minut näkemään suruprosessini taiteellisen työskentelyn ja kirjoittamisen avulla. Päädyin tutkimaan surun kieltämisen salakavaluutta, oman sielun vangitsemista ja hiljentämistä väkivalloin. Työstäni muodostui prosessi, jossa en päätynyt näkemään ainoastaan omaa suruani, vaan myös lähimmäisteni surun. Työni laajeni käsittelemään myös yhteiskunnallisella tasolla tapahtuvaa kollektiivista surun ilmaisua ja globaalista surun tarvetta meidän ajassamme.

Yksintyöskentely ja rauhallinen työympäristö olivat tärkeällä sijalla lopputyöni toteutuksessa. Lopputyönäyttelyni oli esillä Galleria Atskissa Taideteollisen korkeakoulun 8:ssa kerroksessa. Ympäristö ja näyttelytila vaikuttivat myös teosten suunnitteluun ja niiden esillepanoon. Tilan olemus vaikuttaa aina teosten olemukseen ja päinvastoin.Aineisto: kirjallisuus, kokemustieto, muistot
Asiasanat: kuolema, suru, tunteet, tarinat, rituaalit, rauha, muistelu, tila, kokeminen, keramiikka
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: