Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2003

Keramiikka - ja Lasitaiteen osasto
Kuussaari Sannaliina: Occio-koristemoduulisarja.
Long Yuan: A Ceramist's Journey.
Mäkelä Maarit: Saveen piirtyviä muistoja. Subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita.
Paunila Anni: TANGERE Kosketettavaa keramiikkaa.
Yuko Tokuda: Table-top Planet -The life with plants-.