Osasto: Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisterin 2 vuotinen koulutusohjelma
Tekijä: Riitahuhta, Heini
Työn nimi: Takana
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 47

Tiivistelmä:


Heini Riitahuhdan lopputyön kantavana voimana on teollinen tuotesuunnitteluprojekti Arabialle. Tuotemuotoilutehtävänä on suunnitella
lahja/koriste-esineitä, joita voidaan varioida koristeella. Prosessin tuloksena syntyy runsaasti koristekokeiluja sekä kolme koristeltua esinettä: öljylamppu, kello ja valokuvakehys pienelle kuvalle. Esineistä valmistettiin pienet uniikkisarjat, jotka esiteltiin näyttelynä Designor shopissa Pohjois-Esplanadilla syys-marraskuussa 2002. Näyttely on dokumentoitu kirjalliseen työhön.

Lopputyön kirjallinen osuus jakautuu kahteen osioon: teoriataustaan ja oman prosessin kuvaukseen. Vaikka lopputyön konkreettisessa osuudessa muotoilu ja koristesuunnittelu ovat yhtä tärkeitä, kirjallisessa osuudessa on keskitytty koristeluun. Riitahuhta kokee, että koristelussa on paljon käyttämättömiä resursseja. Teoriataustan aluksi käsitellään koristeen juonnetta primitiivisyyteen sekä koristeen ja perusmuodon suhdetta. Koristeen historiaa tarkastellaan muotoilun ja arkkitehtuurin kautta. Kitschiä käsitellään teoriataustassa, koska tekijä kokee, että usein koristeet suotta leimautuvat kitschiksi. Siksi tekijälle on tärkeää pohtia kitschin olemassaoloa.

Lopputyön paino on konkreettisessa tuotesuunnitteluprojektissa, jota on kuvailtu osiossa Oma suunnitteluprosessi Arabialla. Siinä Riitahuhta käy läpi muotojen ja koristeiden kehityskaaren kunkin esineen kohdalla. Jokaiseen esineeseen liittyy muista materiaaleista kuin keramiikasta suunniteltavia osia, jotka ovat oleellisia toimivuuden kannalta. Esineiden koristeltavuus on otettu huomioon jo esineiden muotoilussa. Koristeet kehittyvät eteenpäin vielä kokeellisessa painotyöskentelyssä.

Riitahuhta kokee, että lopputyön tuloksia pitää arvioida prosessissa syntyneiden esineiden avulla. Läpi työn tavoitteena on suunnitella ja saada aikaan esineitä, joissa koriste ja muoto luovat tiiviin kokonaisuuden. Koriste kiinnittää ajattomamman muodon aikaan.

Aineisto: Kirjallinen työ esineineen taltioitu Arabian museoon
Asiasanat: Arabia, Keramiikka, Kitsch, Koristelu, Muotoilu
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: