Osasto: Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
Koulutusohjelma:
Tekijä: Matikainen, Tiia
Työn nimi: Suojat
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 34

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu taiteellisesta produktiosta sekä kirjallisesta osasta. Kirjallinen osuus on vuoropuhelua taiteellisen työni kanssa. Siinä selvitän työskentelyni lähtökohtia sekä taiteellisen tuotoksen, "Suojat" valoinstallaation syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Lopputyössäni kuvaan pesämäistä muotoa ja tilaa, joista on muodostunut taiteellisen työskentelyni teemallinen lähtökohta. Pesä-aiheen käsitteleminen näyttäytyy pitempiaikaisena jatkumona työskentelyssäni. Pesämäiset muodot ovat eräänlaisia heijastumia luontaisesta suojaan hakeutumisen tarpeestani.

"Suojat" installaatio koostuu luuposliinista valetuista, suljetuista, munamaisista muodoista, joissa sykkivä valo kuultaa ohuen seinämän, kuin hauraan kuoren tai kalvon läpi paljastaen sisätilasta häivähdyksiä. Valoinstallaationi oli esillä Esplanadin lavalla, Helsingissä marraskuussa 2002.

Orgaaniset, pyöreät muodot ovat töilleni tyypillisiä. Minua kiehtoo pyöreän muodon ja sen sisätilan synnyttämä vertauskuvallisuus. Pyöreyttä olemassolon ilmentymänä ja pesän herättämiä mielikuvia tarkastelen filosofi Gaston Bachelardin fenomenologisen ajattelun kautta.

Luonto on merkittävä ideoinnin välineeni. Luonnossa esiintyviin muotoihin ja mittasuhteisiin, luonnon järjestelmiin, kiertokulkuun ja mekaniikkaan tutustuminen, luonnossa liikkuminen ja matkustaminen ovat vaikuttaneet taiteellisiin lähtökohtiini. Luonto on minulle kokoava voima, jonka vaikutukset heijastuvat ajatteluuni ja taiteeseeni.

Aineisto: lopputyökirjat (2 kpl)
Asiasanat: keramiikka, luuposliini, valo, suoja, pesä, muna, kohtu, pyöreys
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: