Osasto: Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Leppänen Kirsti
Työn nimi: Heijastuksia - lasin, valon ja esineen merkitysten yhteydestä
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on kokoelma värittömästä lasista puhaltamiani lasimaljoja, joiden pintakuviointia olen muunnellut valmistamillani optisilla muoteilla. Pintakuviointia muokkaamalla olen voinut vaikuttaa esineestä syntyviin heijastuksiin. Työni on merkitysten kokonaisuus, joka syntyy valosta, lasiesineestä ja näistä syntyvästä heijastuksesta. Lasin läpinäkyvyys ja suhde valoon ovat työni lähtökohtia. Kirjoitan mm. siitä, kuinka lasin historiassa valon ja lasin yhteys on kiillon, taittumien ja heijastusten muodossa ollut tavoiteltu arvo. Kristalliesineissä kiteytyy materiaalin valontaittokyvyn arvostus ja korostaminen. Kristalli on esinetyylinsä vuoksi minulle aineellisen arvon symboli. Läpinäkyvänä materiaalina se on myös keino etääntyä materian rajoittamasta maailmasta. Kehittämilläni optisilla muoteilla tuon perinteisen hionnan vaihtoehdoksi vastaavaan kristallimaisuuteen pyrkivän optisen koristelun. Olen toteuttanut työni astioista tutulla muotokielellä, vaikkei esineitä ole varsinaisesti suunniteltu käytöön. Käyttöesineistä tutuilla muodoillaan maljat edustavat esineisiin liittyviä merkityksiä ja arvoja. Heijastuksilla johdatan ajatukset etäämmälle esineistä, joiden ei fyysisyytensä vuoksi tulisi olla ainoina tarkkailun kohteina. Heijastuksilla tarjoan uuden näkökulman esineiden kokemiseen. Ne muistuttavat aineellisten ja abstraktien asioiden kytkeytymisestä toisiinsa ja asioiden laajemmista merkityskokonaisuuksista yleensä. Ne tarjoavat hetkellisen vapautuksen fyysisesti todennettavasta maailmasta.

Aineisto: Kirjallinen osa
Asiasanat: lasi, heijastukset, krista
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 101
Salassapitoaika päättyy: