Osasto: Keramiikka- ja lasisuunnittelunosasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Keränen Leena-Marja
Työn nimi: Jälkikuvia
Työn laji: Lopputyö

Lopputyössäni yhdistän valokuvaa ja keramiikkaa. Pyrkimyksenä oli tehdä valokuvasta reliefi, saada valokuva näkymään valon ja varjon avulla, ilman väriä. Reliefissä, kuten kamerallakin kuvattaessa, valo piirtää kuvan. Työ koostuu keraamisista seinälle ripustettavista valokuvareliefeistä, sekä maljakoista, joissa osassa on pinnassa valokuva korkokuvana. Seinäreliefien laatikkomainen muoto nostaa kuvan ulos seinäpinnasta. Käyttöesineessä, maljakossa, kuva muuttuu enemmän koristeeksi tai pinnan struktuuriksi. Yksittäinen kuva ei ole pääasia, vaan kuvaryhmä muodostuu osista, kuten muisto tai havainto muodostuu useista eri aistein koetuista asioista. Se ei ole pelkästään yksi kuva, vaan pikemminkin kuvasarja tai sarja-aistimus. Valokuvareliefit ovat kaksitasoisia, valkoisia varjokuvia, kuin jälkikuvia tapahtumista. Kirjallisessa osassa kerron työprosessistani, valokuvaamiseni ja kuva-aiheiden taustoista, kiireettömyydestä ja hetkellisyydestä. Kirjoitan myös valokuvasta keramiikalla, sekä käyttämästäni valokuvan reliefiöintitekniikasta. Lopputyöhöni liittyy näyttely galleria Septariassa kesäkuussa 2001.

Aineisto: kirjallinen osa, näyttely
Asiasanat: valokuva keramiikalla, valokuvareliefi, kiireettömyys
Säilytyspaikka: Taik Klo, kirjasto
Sivumäärä: 73
Salassapitoaika päättyy: