Osasto: Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
Tekijä: Ahokas Iiro
Työn nimi: FENIX. Tuhka-astia metaforisena siirtymäobjektina materiaalisen ja aineettoman välillä
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on subjektiivinen prosessinkuvaus, joka koostuu kahdesta lähtökohdiltaan erilaisesta projektista. Lopputyön ensimmäinen projekti rakentuu kaupallisesta mainonnan immateriaalisia mielikuvia ja brändejä tutkivasta konseptuaalisesta tuotemuotoiluprojektista Anouska Hempel Limitedille. Käytän päätutkimusaineistona kansainvälisten muotitalojen mainontaa sekä matkojani Lontooseen ja Milanoon. Prosessin toinen osa muodostuu lasisen tuhka-astian (tuhkakupin) suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkastelen monimerkityksellistä tuhka-astiaa esinemaailman metaforisena omakuvana sekä ajatuksellisena siirtymäobjektina materiaalisen ja aineettoman välillä. Tuhka-astian symboliseksi kehykseksi muodostuvien vapauden, aineettomuuden, pyhyyden ja ykseyden teemojen kautta tarkastelen valkoista, savua, painovoimaa, spiraalia, mandalaa sekä lasia materiaalina. Työni aiheen, toteutuksen, materiaalin ja tekniikan olen valinnut ilmentämään näiden teemojen subjektiivista sisältöä. Lopputyöni keskeisenä lähtökohtana on ollut painovoiman hyödyntäminen osana tuhka-astian muodon luomisessa harmonographin avulla. Pyrin korostamaan funktionaalisen ja epäkäytännöllisen käsitteiden problematiikkaa tarkastelemalla funktionaalisuutta tuhka-astian kautta käytössä syntyvänä ominaisuutena. Tuhka-astian suunnittelun tärkeimmäksi tavoitteeksi en ole valinnut materialistisen käyttöfunktion ideaalista toteutumista, vaan pikemminkin esineen käyttöyhteyden henkisen sisällöllisyyden erityistämisen. Pohdin työssäni käytännöllistäjän näkökulmasta esineiden olemassaolon oikeutusta ja arvoa käytöstä syntyvien tunteiden, elämysten ja ajatuksellisen sisällön avulla.

Aineisto: Kirjallinen ja produktiivinen osa, lopputyönäyttely
Asiasanat: Funktionalismi, mainonta, painovoima, tuhka-kuppi, valkoinen
Säilytyspaikka: Klo, Taik kirjasto
Sivumäärä: 59
Salassapitoaika päättyy: