Osasto: Avdelningen för keramik- och glaskonst
Koulutusohjelma: Konstmagister examen
Tekijä: Simonsson Kim David
Työn nimi: Obduktion av själen
Työn laji: Lopputyö

Med mitt slutarbete försöker jag tömma mitt huvud av de tankar som ligger bakom mina skulpturer, som jag utfört under min studietid i Konstindustriella högskolan.Jag börjar mitt slutarbete genom att presentera fyra konstnärer som varit viktiga för mig. Dessa konstnärer är Richard Serra, Thomas Schutte, Jeff Koons och Peter Greenaway. Sedan skriver jag om min konst i allmänhet, inspirationskällor m.m. och om hunden som varit det regerande motivet i mina slutarbetsskulpturer. Efter detta talar jag om objektet och problemet med objekt och fortsätter med att berätta om min syn om världen i allmänhet och människan.Jag har ett kapitel om människans strävan efter gudomlighet och faran i detta.Jag avslutar slutarbetesboken genom att diskutera min grupp av hundskulpturer som heter "Uberhundt". I kapitlet ifrågesätter ja nutidakonsten strävan efter dramatik och snabba erfarenheter , samt gör analys om obduktionens avgörande roll i människans utveckling till en upplyst individ, och problemet kyrkan hade p.g.a. detta.

Aineisto: Skulptur, modern konst.
Asiasanat: Keramikkonst, porslinhundar, kitsch.
Säilytyspaikka: Biblioteket, avdelningen för keramik och glaskonst
Sivumäärä: 28
Salassapitoaika päättyy: