KESKITALO, Jukka

EROTTAJA

Lopputyö 7.12.1994

Lopputyöni aiheeksi olen valinnut Helsingin keskustassa Erottajankadun ja Ludviginkadun kulmassa sijaitsevan Erottaja-baarin. Erottaja on todellinen toteutunut projekti, joka sai alkunsa kevättalvella 1993 kahden nuoren liikemiehen, Harri Junttilan ja Pasi Raitalan, yhteydenotosta. Työ käsitti baarin sisustus- ja kalustesuunnittelun.

Baarin perusilmettä ajatellessani mieleeni tulivat ravintolat ja baarit, joissa olen ulkomaanmatkoillani käynyt tai joita olen nähnyt lehtien sivuilla. Tunnelma, mikä syntyy vanhojen ajan patinoimien pintojen ja uusien materiaalien muodostamien rakenteiden vuorovaikutuksesta, viehättää minua. Berliinin hämyisissä hylättyihin taloihin tai New Yorkin vanhoihin varastorakennuksiin pystytetyissä baareissa, tarkoituksenmukaisuus luo aitoa tunnelmaa. Ihailen italialaisen arkkitehti Carlo Scarpan tapaa rinnastaa ja yhdistää aitoja materiaalipintoja voimakkaisiin maalattuihin väreihin; tuloksena selkeä ja rikas tila. Aidot materiaalipinnat, rakenteiden ja nykyajan vaatiman tekniikan esille jättö ja jopa korostaminen edustavat minulle rehellisyyttä; miksi piilottaa jotain, joka on kuitenkin välttämätöntä.

Erottajan sisustuksessa olen halunnut luoda olemassa olevan tilan tarjoamilla mahdollisuuksilla ja sen ehdoilla. Tunnelman muodostavat elementit löytyvät tilasta itsestään, sen rakenteista, materiaaleista, väreistä, muodoista. Tarkoituksenmukainen paljas tila voi olla tunnelmaltaan samalla voimakas, viihtyisä ja intiimi. Erottaja ei etsi nostalgista tunnelmaa menneestä eikä romantisoi, vaan on selkeästi tästä ajasta. Tavoitteena oli tarjota seurusteluympäristö, jonka tunnelma houkuttaa jäämään. Ihmisten tapaaminen ja seurustelu ovat pääasia. Erottajan palvelu keskittyy päivisin kahvilatoimintaan ja iltaisin erilaisten alkoholijuomien myyntiin. Palvelu ei pyri olemaan kaiken kattavaa, mutta tarjoamaan kuitenkin riittävästi vaihtoehtoja, jotta mahdollisimman moni viihtyisi. Baarin nimen tuli olla selkeä ja ehdottomasti suomalainen. Lisäksi toivottavaa oli, että nimi jollain lailla ilmentäisi paikan luonnetta. Vaikean tuloksettoman pohdinnan jälkeen luonnollinen ratkaisu löytyi baarin sijainnista.

Vanhan ja uuden eroja korostava ratkaisu antoi aiheen jakaa sisustus osakokonaisuuksiin. Ensimmäinen olemassa oleva osakokonaisuus ja lähtökohta oli vanha rakennusrunko: seinät, katot, lattiat ja pylväät, ts. kaikki vanhat kiinteät rakenteet.

Toinen osakokonaisuus koostuu uusista kiinteistä rakenteista, joita ovat wc-tilat, ovet ja baaritiski taustatiloineen. Tähän ryhmään voidaan lukea myös ilmastointilaitteet ja -putkistot sekä sähkövedot.

Kolmannen osakokonaisuuden muodostavat irtokalusteet, joita ovat tuolit, pöydät ja valaisimet.

Kutakin osakokonaisuutta on käsitelty johdonmukaisesti omana itsenäisenä elementtinään, mikä luo niiden välille selvän eron. Tämä on tärkeää, jotta lukuisista erilaisista elementeistä rakentuva kokonaisuus säilyy selkeänä ja tasapainoisena.

Kontrasti on Erottajan sisustussuunnitelman läpikulkeva perusajatus. Erottajan tunnelman luovat lukemattomat erilaiset vastakohdat ja niiden väliset jännitteet. Kontrastit luovat lähes kaoottisen rikkauden, josta syntyy kuitenkin tasapainoinen kokonaisuus. Jokaisella vaikuttajalla on vastavaikuttaja oikeassa suhteessa, jotta mikään elementti ei tule ylivoimaisen hallitsevaksi. Vastakohtien luomalle rikkaudelle on vuorostaan vastavoimana selkeä, johdonmukaisesti läpi viety suunnitelma. Kaikkiaan Erottaja on vastavoima myös sitä ympäröivälle rakennukselle.

Erottajan sisustuksessa asettuvat vastakkain vanha ja uusi, kova ja pehmeä, kylmä ja lämmin, maalattu ja maalaamaton, sileä ja rosoinen sekä erilaiset muodot, rakenteet ja värit.

Tärkein ja vaikuttavin kontrasti on vanha ja uusi. Se määrittelee tilan suhteen ympäröivään rakennukseen ja on siten myös koko suunnitelman peruslähtökohta. Tilassa olevat pylväät, porrasnousut, holvikaaret ym. olivat rakenteiden ja materiaalien rikkautta, josta syntyi idea riisua tila kaikesta ylimääräisistä aiheista aina seinäpinnoitteita myöten. Näin paljastuneesta alastomasta tilasta elementtien vastakkainasettelu lähti liikkeelle ketjureaktion tavoin.

AINEISTO: Kahvilan sisustus- ja kalustesuunnitelu
ASIASANAT: Kahvila, baari
SÄILYTYSPAIKKA: SHL arkisto, TaiK:n kirjasto