VERÄJÄNKORVA, Tiina

RAOTUKSIA

Lopputyö 18. 2. 1993

Lopputyönäni olen rakentanut kolme ihmisen mittakaavaan suhteutettua keramiikkaveistosta. Kirjallisessa osassa selvitän työni ajatuksellisia lähtökohtia, teknisiä ratkaisuja ja varsinaista työprosessia polttoineen.

Töitteni lähtökohta on eräänlainen arkkitehtuurin ja ajatuksen synteesi. Mielessäni oli ensin visio ns. valoporteista, jotka eivät olisi tarkoitetut ihmisen fyysisen olemuksen läpikuljettavaksi vaan valon ja sitä kautta ihmisen katseen ja ajatusten. Halusin tehdä eräänlaista mielen arkkitehtuuria ja ajatusten tiloja. Kavensin vielä valon tulemisen luonnetta ja aloin puhua raotuksista: raotuksista tilaan, valoon ja metaforan tasolla oleviin ajatuksiin.

Käsittelen työssäni valon aistimista konkreettisena valona sekä niinä mielikuvina ja ajatuksina, mitä valon kokeminen mielessä aiheuttaa tai päinvastoin, mitkä asiat antavat valon kokemisen tunteen. Yhdistettäessä konkreettinen valolähteen havainto ja valon metaforinen merkitys raskaan keraamisen materian ja valon välisenä vuoropuheluna, yhdistyvät aineellinen ja aineeton, pysyvä ja muuttuva, ajatus ja materia. Itse asiassa rakensin työssäni raamit valolle rajaamaan tyhjää tilaa.

Veistosten massat. konstruktiot, pinnankäsittelyt ja polttamiset ratkaisin kunkin työn luonteeseen soveltuvalla tavalla valmistaen ne joko pinottavista elementeistä tai yksiosaisena. Isojen töiden polton ratkaiseminen on myös tietynlainen ongelma, koska uunin koko asettaa omat rajoituksensa. Halusin vapautua tästä ja poltin yhden isokokoisen työn kaasulla ulkona rakentamalla sen ympärille tilapäisen uunin.

AINEISTO: kolme keramiikkaveistosta, kirjallinen osa
ASIASANAT: isojen keramiikkatöiden polttaminen, valo
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Keramiikka- ja lasitaiteen laitos, työprosessiin ja polttoihin liittyvä diamateriaali tekijällä