SEVELIUS, Desiree

KERAAMISIA RELIEFEJÄ JA VEISTOKSIA

Lopputyö

Lopputyö koostuu kahdesta erillisestä kokonaisuudesta: Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen kahluualtaan keraamisesta pohjareliefistä ja Sisäkuvia savesta -näyttelystä. Materiaalina molemmissa töissä on keramiikka. Kaikki työt on tehty kipsimuotteja käyttäen, savi muottiin prässäämällä. Työt on poltettu sähkö-, puu-, ja raku-uunissa käyttäen kullekin polttomenetelmälle sopivia lasituksia ja engobeja.

Kahluuallasreliefi koostuu neljästä erivärisestä keraamisesta polusta, joiden erilaiset reliefipinnat hierovat jalkapohjia polkujen päällä käveltäessä. Kahluuallasprojekti painottui hyvin tiukan aikataulunsa takia itse tekemiseen ja sen takia tahdoin lopputyön toisen osan painottuvan enemmän suunnitteluun ja taiteelliseen ilmaisuun.

Sisäkuvia savesta -näyttely koostui kahdeksasta työstä, joihin jokaiseen kuului 1-5 samankokoista keraamista reliefiä tai veistosta. Näyttely muodosti kuvallisen kertomuksen, jossa kunkin työn eteen voisi pysähtyä ja tarkastella sitä omana työnään, mutta myös osana koko "kertomusta".

AINEISTO: kirjallinen raportti molemmista projekteista, sarja reliefejä
ASIASANAT: keramiikkareliefi, keramiikkaveistos, reliefi
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Keramiikka- ja lasitaiteen laitos