LILJESTRÖM-PUNTANEN, Leena

TOIVON KIPINÄ, lasimaalaus

Lopputyö täydentävää tutkintoa varten 15. 10. 1993

Lopputyöni aihe on lasimaalauksen suunnittelu ja valmistaminen tilaustyönä.

Lopputyö koostuu kahdesta osasta: lasimaalauksesta Kouvolan A-klinikan kuntoutuskeskusessa ja kirjallisesta osasta, jossa asetin itselleni tavoitteeksi kuvata tilaustyönä valmistamani lasimaalauksen suunnitteluprosessia ja lasimaalauksen valmistamista.

Lasimaalauksen toteuttamiseen oli käytettävissä tietty määräraha. Työ oli myös kahdella tavalla erityisen haasteellinen. Ensiksi lasimaalaus oli suunniteltu kuuluvaksi rakennusurakkaan ja tämä sitoi työn valmistumisen kuntotuskeskuksen valmistumisaikatauluun. Se teki työskentelyn hyvin kurinalaiseksi. Toiseksi lasimaalaus piti suunnitella rakennukseen, jota ei ollut edes olemassa.

Lasimaalauksen suunnittelussa erityisen tärkeää on selvittää tilaan liittyvät asiat ja valais- tusolosuhteet, sillä valo määrää viime kädessä sen, millaisena lasimaalaus esittäytyy. Suunnittelutyöni alkuvaiheessa minulla oli käytettävissäni vain rakennuspiirustukset. Niiden pohjalta piti muodostaa käsitys tilasta, valoineen, väreineen ja materiaaleineen.

Tein kaksi toisistaan poikkeavaa lasimaalausluonnosta: Toivon kipinä ja Kommunikaatio. Toivon kipinä tuli toteutettavaksi. Valinnasta olivat minun lisäkseni päättämässä rakennuksen suunnitellut arkkitehti ja rakennuttajan edustajana rakennusta valvonut insinööri.

Toteutin työn lyijylasityönä, jossa käytin aitoa antiikkilasia ja hiekkapuhallettua ikkunalasia. Lasimaalauksen koko on 480 x 83 cm. Valmistin sen neljänä osana, lasimaalauspaneelina. Paneeleihin valmistettiin teräksiset kehykset ja kuntoutuskeskukseen kehikko, johon työ koottiin.

Työ valmistui aikataulussaan 1. 5. 1993 ja on paikallaan talon asukkaiden ja vieraiden arvioi- tavana. Tutkiva asennoituminen työhön teki minut tietoisemmaksi monista lasimaalauksen suunnitteluun ja valmistamiseen liittyvistä asioista.

AINEISTO: kirjallinen osuus 31 s. valokuvia 18 kpl, dioja 14 kpl, näyttely
ASIASANAT: arkkitehtuuri, lasimaalaus
SÄILYTYSPAIKKA: lasimaalaus: Kouvolan A-klinikan kuntotuskeskus, kirjallinen osa: Keramiikka- ja lasitaiteen laitos