EEROLA, Markus

LIEKKIRUISKUTUS LASILLE

Lopputyö 23. 11. 1992

Lopputyö käsittelee liekkiruiskutusmenetelmän käyttämistä muovauslämpöisen lasiesineen pinnalle. Lähtökohtana on ollut menetelmän tutkiminen käytettäväksi taiteellisessa ja taideteollisessa lasinvalmistuksessa. Lopputyö sisältää tutkimusosan ja taiteellisen produktion.

Jauheliekkiruiskutus on eräs termisen ruiskutuksen menetelmistä ja on tunnettu lähinnä metallien pinnoittamisesta metalleilla. Lopputyössä on tutkittu metalleista kuparin ja keraameista lasin liekkiruiskuttamista kuumalle lasipinnalle. Tutkimusosassa on selvitetty ruiskutettujen pinnoitteiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä erilaisissa työskentelytilanteissa sekä erilaisten lasijauheiden soveltuvuutta liekkiruiskutukseen. Tutkimusosa sisältää myös kirjallisuusselvityksen termisistä menetelmistä.

Taiteellisessa produktiossa olen toteuttanut valamalla ja puhaltamalla valmistetuista lasiele- menteistä kolme erillistä veistosta. Taiteellisen osan olen toteuttanut omana osanaan tutkimusosan rinnalla. Näyttelyn kokonaisuudessa olen pohtinut kolmen laajemman käsitteen: järjestelmällisyyden, sattumanvaraisuuden ja aineettomuuden suhteita toisiinsa, pyrkinyt tasapainottamaan niitä. Töihin kuuluvissa elementeissä olen käyttänyt hyväkseni kuparin liekkiruiskuttamista muovauslämpötilassa oleviin lasikappaleisiin.

Lopputyö on toteutettu osana Tekniikan edistämissäätiön (TEKES) rahoittamaa liekkiruisku- tusprojektia.

AINEISTO: näyttelyteokset ja kirjallinen työ
ASIASANAT: lasi, lasitaide, liekkiruiskutus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Keramiikka- ja lasitaiteen laitos