MOILANEN, Vesa

KOTIMAISEN KIVEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA HUONEKALUISSA

Lopputyö 19. 3. 1993

Suomessa louhitaan useita kauniita ja kestäviä kivilaatuja, joista valitettavasti suurin osa viedään halpana raakakivenä ulkomaille jalostettavaksi. Kotimaassa kiveä jalostetaan lähinnä raken- nuskiveksi. Lopputyölläni halusin osaltani yrittää vaikuttaa kotimaisen jalostuksen lisäämiseen osoittmalla muutamin esimerkein, miten kiveä voitaisiin käyttää huonekaluissa.

Valitsin taiteellisen lähestymistavan, koska halusin tehdä veistoksenomaisia uniikkiesineitä. Tämä olikin mahdollista, koska työlläni ei ollut varsinaista tilaajaa. Valmistusteknisiä seikkoja jouduin kuitenkin huomioimaan jo senkin vuoksi, että tarvitsemani kiviosat oli suurikokoisina teetettävä veistämöillä. Suurimman osan kivitöistä teki Loimaan kivi Oy, jolla oli myös mielenkiintoa tukea lopputyötäni tekemällä työt omakustannushintaan.

Käytin kiveä massiivikappaleina huonekalujen rakenteellisina osina. Kiveen yhdistin puuta, metallia ja lasia. Puu- ja metalliosat tein suurimmaksi osaksi koulun pajoilla, joitakin teetin muualla. Tuloksena oli viisi itsenäistä huonekalua: kaksi ruokapöytää, kahvipöytä, sivupöytä ja hylly. Kaksi näistä oli mukana Mööpeli '92 -kilpailussa. Palkintosijoille en yltänyt, mutta saatu palaute oli kannustavaa. Jälkeenpäin tarkasteltuna joukko saattaa vaikuttaa hieman kirjavalta, mutta toisaalta ilmaisussani tapahtui selvää kehitystä: alun raskaus ja kömpelyys muuttui kivikalusteille epätyypilliseksi ilmavuudeksi.

Dokumenttiosan tein videoelokuvan muotoon. Kävin kuvaamasssa kivityötä Loimaan kiven louhoksilla ja veistämöllä ja koululla kamera seurasi omaa työskentelyäni. Koostin aineistosta 22- minuutisen kuvapunoksen, joka on klassisen ja modernin musiikin säestämä ylistys suomalaiselle kivityölle ja kertomus erään lopputyön vaiheista.

AINEISTO: 5 huonekalua, videoelokuva "Kalliosta kalusteiksi" 22 minuuttia, diat 19 kpl
ASIASANAT: huonekalusuunnittelu, kivet, kivihuonekalut, kivityöt, luonnonkivet, työstö
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, diat Käsi- ja taideteollisen alan laitos