TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN
OPINNÄYTETYÖT 1993 - 95


KSI- JA TAIDETEOLLISEN ALAN KOULUTUSOHJELMA


Taiteen maisterin tutkinnon lopputyöt

DOUKAS, Kirsti - 1994
MEDUUSA JA MEREN JUHLAT, UNIIKKIKORUJA LASISTA JA METALLISTA

Hyrsky, Tuomas - 1993
SUOMALAISET EMALOIDUT JALOMETALLIJETONIT

Moilanen, Vesa - 1993
KOTIMAISEN KIVEN KYTTÖMAHDOLLISUUKSIA HUONEKALUISSA

POHJOLA, Juha - 1994
GRAAFINEN OHJELMA

Vuoden 1995 opinnäytteet puuttuvat vielä tästä luettelosta.