KANERVA, Kalle

"F.I.A.S.K.O. -FEELINGS, IMAGINATION AND SIGHT KILLED (THE) ORDINARY"

Lopputyö 14.11.1994

Lopputyöni produktio-osana Taideteollisen Korkeakoulun Digitaalisen suunnittelun ja viestinnän laitokselle, olen suunnitellut ja toteuttanut neljä minuuttia viisikymmentä sekuntia (4'50") kestävän 3D-tietokoneanimaation ja videon yhdistelmän, nimeltään F.I.A.S.K.O. -feelings, imagination and sight killed (the) ordinary" Se on visualisointi suunnitelmasta, joka koskee Göteborgin Lundbystrandissa sijaitsevan vanhan teollisuusrakennuksen osan muuntamista kahdella vaihtoehtoisella tavalla asuinkäyttöön soveltuvaksi. Videoita on tarkoitus esittää pohjoismaisten taideteollisuuskoulujen yhteisnäyttelyssä, VARDE:ssa, osana "Housing Machine" -projektia. Projektin on toteuttanut ryhmä HDK Design School, Göteborg:n opiskelijoita ja se koostuu pienoismalleista, tekstiosuudesta ja ko. videosta. Oma lopputyöni rajoittuu visualisoinnin tuottamiseen suunnitelmien pohjalta, muuhun suunnittelutyöhön projektissa en osallistunut.

Videomateriaali on kuvattu S-VHS kameralla, siirretty Betacam SP nauhalle ja digitoitu. Tietokonemateriaalin tuottamiseen ja sen yhdistämiseen digitoituun videomateriaaliin, on käytetty TDI -explore animaatio- ohjelmaa. Lopullinen tulostus on tapahtunut Betacam SP videonauhalle. Lopputyötä tehdessäni olen tutkinut vaihtoehtoista tapaa toteuttaa arkkitehtuurivisualisointi idealuonnosvaiheessa olevasta suunnitelmasta. Olen myös selvittänyt TDI -exploren eri moduleiden tarjoamia mahdol lisuuksia 3D -animaation yhdistämisessä videomateriaaliin.

Produktio-osan lisäksi lopputyöhöni kuuluu kirjallinen osa, jossa videon työprosessin kuvauksen lisäksi esitellään lyhyesti arkkitehtuurivisualisointiin liittyvää problematiikkaa yleensä, mukaanlukien eri menetelmät, tarvittavat laitteistot, sekä tietokonepohjaisen animaatiotyöskentelyn vaiheet.

AINEISTO: video (kesto 4'50", VHS), kirjallinen osa 48 s.
ASIASANAT: 3D -animaatio, arkkitehtuurivisualisointi
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto