IJÄS, Anu & LUTTINEN, Anu

TAITEILIJAN LEIPÄ - LEIVÄSTÄ JA TAITEESTA

Lopputyö 31.8.1994

Etsimme lopputyössämme leivän ja kuvataiteen yhteyksiä. Taide kumpuaa ihmisten elämänpiiristä - niinpä viljan viljelyä ja leipää kuvaavia taideteoksia on tehty paljon.

Työssä esitellään rinnakkain viljelyä ja leipää sekä taidetta, joka on syntynyt näistä aiheista. Työ alkaa myyttisellä kertomuksella viljelyn synnystä, jatkuu kuvauksilla viljan viljelystä ja käsittelystä sekä leivän leipomisesta ja myynnistä. Lopuksi perehdytään leivän syömiseen liittyviin tapoihin. Taide on antanut viljan jumalille ja luonnon voimille hahmon sekä palvellut ihmisten uskonnollisia tarpeita. Myös ihmisten maalliset ihanteet ovat konkretisoituneet taideteoksiksi mm. rikkaiden ruoka- asetelmina ja maalaismaisemina. Taiteilijat ovat käyttäneet töissään leipään liittyvää symboliikkaa ja antaneet leivälle omia merkityksiään. Taide on myös antanut arvon maanviljelijän työlle. Arjen ja taiteen rajat ovat hämärtyneet. Taiteilijat tekevät leipäteoksia ja toisaalta keski-eurooppalaiset leipurit kuuluvat taidekäsityöläisiin.

Lopputyömme tilasi Leipätiedotus ry, joka käyttää tätä materiaalia omassa toiminnassaan sekä ideoimassaan Viljakoulu-projektissa. Projekti aloitetaan monissa kouluissa syksyllä 1994 ja sitä sovelletaan eri aineissa uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lopputyönä voidaan soveltaa kuvaamataidon keskeisten sisältöjen sekä kansainvälisyys-, ympäristö- ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Viljely ja leipä -teema sopii myös integroitavaksi eri aineiden kesken.

Taiteilijan leipä -kirjaseen on koottu viljelyyn, leipään ja taiteeseen liittyvää kirjallista ja kuvallista materiaalia. Lisäksi on haastateltu muutamia henkilöitä. Lopputyöllä on yhtymäkohtia laadulliseen tutkimukseen.

Olemme valinneet kirjaseen kuvia, jotka puhuttelevat meitä ja edustavat eri taidesuuntauksia. Ne kuuluvat pääasiassa länsimaiseen taiteeseen. Taideteosten tarkastelussa sovelsimme vapaasti ikonografista, ikonologista, semioottista, biografista sekä tyylihistoriallista ja -kriittistä analyysia. Olemme kirjoittaneet kuvista omia ajatuksiamme sekä muiden pohdintoja teemamme kannalta oleellisista asioista. Työssä ei ole pyritty antamaan kuvista lopullisia vastauksia vaan viitteitä, joiden avulla lukija voi antautua kuvien ja tekstien herättämien ajatusten vietäviksi.

AINEISTO: Kirjallinen työ 81 s.
ASIASANAT: Maanviljely, leipä ja taide
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitoksen kirjasto, Leipätiedotus ry