HEDMAN, Maarit

NÄKYMÄTTÖMÄT POLUT - MAALAUKSIA

Lopputyö

Lopputyöni koostuu 31.10 - 9.11 esillä olleesta näyttelystä Espoon kulttuurikeskuksen Galleriassa sekä siihen liittyvästä raporttiosuudesta. Lopputyöraporttini on oman kuvallisen prosessini purkamista sekä siihen vaikuttaneiden, ja sen aikana esiinnousseiden asioiden käsittelyä. Kerron omasta tavastani työskennellä sekä asioista, jotka olen kokenut itselleni läheiseksi ja jotka sen kautta saattavat heijastua työskentelyyni. Näitä asioita itselleni ovat olleet luonto ja sen osana neljä elementtiä: ilma, vesi, tuli ja maa. Olen ollut myös kiinnostunut niille annetuista merkityksistä suomalaisessa kansanperinteessä. Raportissani on mukana myös näitä merkityksiä käsittelevää aineistoa. Tekstiosuudessa on mukana myös Islantia käsittelevä osuus. Islannissa olen kokenut voimakkaana neljän elementin läsnäolon.

Lopputyöni nimi Näkymättömät polut viittaa ajatuksiini omasta maalaamisestani. Olen usein ajatellut kuvantekemistäni ikään kuin matkaamisena näkymättömillä poluilla oman itseni sisällä. Kuvani ovat kuin pieniä kiviä, joita tiputan merkiksi matkallani; taaksepäin voin palata polulla, mutta eteenpäin mennessä ei ole valmiita merkkejä. Olen dokumentoinut maalausprosessiani kirjoittamalla, nauhalle puhumalla sekä valokuvaamalla. Tekstiosuudessa olen käyttänyt hyväkseni näitä kaikkia dokumenttilähteitä. Kuvailen työssäni useimpien näyttelyssä olleiden maalausten syntyprosessit. Muutamista maalauksista on esillä myös kuvasarjat töiden syntyvaiheista. Raportissani etsin myös yhtäläisyyksiä oman maalausprosessiini lukemistani taiteellisia prosesseja käsittelevästä aineistosta. Pohdin työssäni myös kuvan merkitystä itselleni sekä omaa suhdettani kuviini ja niiden sisältöihin. Pääsisällön lopputyössäni on muodostanut useita vuosia kestänyt maalausprosessi ja sen sadosta syntynyt lopputyönäyttely.