HÄRKÖNEN, Merja

ERÄÄN ELOKUVAN LEIKKAUKSEN HISTORIA

Lopputyö 23.3.1994

Lopputyö käsittää dokumenttielokuvan "Sanokaa mitä näitte. Erään perheen muistin ja unohduksen historia" kuvaleikkauksen. Elokuvan leveys on 16 mm, pituus 52 min., ohjaus on Kiti Luostarisen, tuotanto Kinotuotannon ja Yleisradion. Ensi-ilta oli 12.12.1992.

Elokuvan aiheena on muisti, jota tarkastellaan erään seitsenlapsisen perheen kautta. Perheen äiti sairastaa dementiaa ja keski-ikäisillä lapsilla on erilaiset, jopa vastakkaiset muistot lapsuudesta. On asioita, joita osa lapsista ei muista lainkaan, tai jotka koko perhe on unohtanut. On myös tapahtumia, joita ei kenenkään ole sallittu unohtaa. Ruumiillinen kuritus, pienemmän kiusaaminen, kahden lapsen sotalapsuus Ruotsissa ja yhden sisaren hukkuminen paljastuvat torjuttujen muistojen syiksi. Kertoja-ohjaaja palaa lapsuuteensa hypnoterapiassa ja hänestä tuntuu kuin heränneet muistot olisivat ehkäisseet syöpäkasvaimen synnyn. Dementoituneen äidin kautta valotetaan, mitä elämä on ilman muistia, kun jäljellä on vain kaipaus. Muisti määritetään yksilön elämää koossa pitäväksi voimaksi, koko persoonallisuuden ehdoksi.

Elokuva sisältää haastattelujen lisäksi arkistofilmiä, valokuvia, runoja, lastenlauluja ja selvänäkijän näkemyksiä. Se palkittiin Nordisk panoramassa parhaana dokumenttina v. 1993 ja tuomaristo arvosti muun muassa elokuvan tunteellista, psykologista ja älyllistä moniulotteisuutta sekä mosaiikkimaista rakennetta.

Kirjallisessa osassa on selvitetty pyrkimystä varjella luovaa ilmapiiriä koko leikkausprosessin ajan. Leikkaajan ja ohjaajan yhteistyö muodostui harvinaisen tiiviiksi ja inspiroivaksi. Leikkaus eteni orgaanisesti; intuition ja tunteen logiikan mukaan.

Esimerkkinä käydään ensimmäisen haastattelukokonaisuuden rakenne läpi kuva kuvalta, sekä esitellään koko elokuvan rakenne. Todetaan leikkausvaiheessa tapahtunut monimutkaistuminen verrattuna käsikirjoitukseen. Selostetaan käytetty tavanomainen leikkauspoistojen arkistointitapa ja sen haitat, sekä suositellaan toista, järjestelmällisempää menetelmää.

Erilaisia koekatseluja, niiden tuottamaa palautetta ja sillä perusteella tehtyjä muutoksia esitellään. Kuvaillaan äänileikkaukseen suhtautumista ja äänessä ilmenneitä vaikeuksia. Töksähtelevät leikkauskohdat dialogissa ja pohjissa sekä videokopioitten epäselvä puhe ovat häiritsevimmät virheet. Elokuvalla on kuitenkin ollut paljon kysyntää ja se on omalaatuisesta rakenteestaan huolimatta otettu hyvin vastaan.

ASIASANAT: Muisti, Kiti Luostarinen, dementia, hypnoterapia, syöpä, sotalapset
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto