Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 1999

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Räty Veli-Pekka: Pelien leikki
Paajanen Kari: Valokuvasta kuvaksi. analogisesta menneisyydestä ...