Pvm:1998

Osasto: Graafisen suunnittelun osasto

Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu

Tekijä: Lehtimäki Vesa

Työn nimi: Kanava & Parnasso

 

Lopputyössäni olen uudistanut kaksi Yhtyneitten Kuvalehtien lehteä, Kanavan ja Parnasson. Ne ovat pelkästään tekstiä sisältäviä julkaisuja joiden aihepiireinä ovat muun muassa kulttuuri ja yhteiskunnalliset asiat. Kummassakin lehdessä on erikoispiirteenä koulutetun taittajan puuttuminen. Koska en voinut kouluttaa lehtien ulkoasusta vastaavia ihmisiä paremmin tehtäväänsä, kiinnittyi huomio taittoskeemojen mahdollisimman yksinkertaiseen toteuttamiseen. Tavoitteena oli eliminoida taittajien taitamattomuuttaan tekemät virheet etukäteen. Lehtien sisuksien muotoilulla pyrin kuitenkin hyvännäköiseen ja toimivaan lopputulokseen.

Kansien uudistamisessa pyrin edellämainitun tavoitteen lisäksi personoimaan kummatkin lehdet selkeämmin ja lisäämään niiden huomioarvoa lehtihyllyissä. Ongelmallista työssä oli että kummankin lehden logot piti säilyttää entisellään.

Projekti oli mielenkiintoinen rajoituksistaan huolimatta, tai ehkä juuri niiden vuoksi.

 

Aineisto: Kanava ja Parnasso lehdet sekä työn kirjallinen osuus