Taideteollinen Korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 1998

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Alanen Katja : 59"43.40'N 20"30.10'E
Hajanti Helena: Katsaus litografian historiaan ja havaintoja litografian tekemisestä
Lehtimäki Vesa: Kanava & Parnasso