Pvm: 07.04.1998

Osasto: Graafisen suunnittelun osasto

Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu

Tekijä: Alanen Katja

Työn nimi: 59" 43.40' N 20"30.10' E

 

"59"43.40' N 22"30.10" E on kuvaus ajallisesta prosessista. joka on kestänyt kaksikymmentäneljä 'vuotta. Intensiivisesti tulkin sitä reilun vuoden ajan. Lopputyö on kuvaus -matkasta': itseen. ympäröivään luontoon. Lapsuuteni mysteeriin. Bengtskärin majakkaluotoon. Eteläisellä Saaristomerellä.

Asetin tavoitteekseni vallitsevan tilan kuvauksen. Lopputyön olen jaotellut vuodenaikojen mukaan. Neljä näytöstä. talvi. kevät. kesä ja syksy. lopputyön kaikissa osissa käydään nämä vuodenajat läpi. Lisäksi majakan valo pilkkoo välähdyksillään symbolisesti aikaa. Kirjallinen osa perustuu kokemuksiini ja ajatuksiani päiväkirjan muodossa tuolla ajalta. Omat kokemukset tuovat rungon arkipäiväisyydessään muuten vapaalle tarinalle. lainaukset muista teoksista irrottavat tarinan arjesta. Prosessi on kuitenkin ollut pitkäaikaisempi. muistikuvissa olevat lapsuuden kuvitelmat ja ajatukset jotka muuttuivat todeksi. Kirja intiiminä välineenä antoi oikean ilmapiirin. Jokaisen on koettava se henkilökohtaisesti.

Tallensin valokuviksi kahdenlaisia tilanteita ja hetkiä. Jaoin kuvat tasoihin. mentaalisiin ja konkreettisiin. Valokuva-albumi/päiväkirja on konkreettisempi versio. ihmisen läsnäolo mukanaan. Siinä olevat kuvat on taltioitu maan tasolta. Näyttelyssä esillä olevat kuvat ovat kuvattu ylhäältä tornista. ne ovat enemmän mentaalisia. Mielentiloja. irti maasta. Video toimii raporttiosana ja kuvaa väläyksillään muiden osien lisänä sitä kokemusta. jonka olen käynyt läpi. Ihmisen suhde ympäröivään luontoon. Yhteys itseensä ja luontoon yhdistyi samaksi summaksi.

Lopputyön toteutus on tapahtunut kahdessa paikassa. Taltiointi, sekä tärkein - pelkkä oleminen ja asuminen - tapahtui neljään eri otteeseen Bengtskärin majakalla. Neljä erillistä käyntiä vuoden aikana oli parempi vaihtoehto kuin kokonainen kuu- kausi kerralla. Riittävä etäisyys välillä antoi aikaa aiheen kypsyttelyyn. lisänä ihmisen oma kasvu. Työn varsinainen kokoaminen tapahtui kaupungissa. kiireen keskellä. Yhteiskuva kaikista osista muistuttaa jotakin siitä. mitä luulen käyneeni ajatuksissani läpi tämän reilun vuoden mittaisen prosessin aikana. Kirja, valokuvat ja video ovat muistiinpanoja tästä vuodesta.

Aineisto: Kirja video ja näyttely

Asiasanat: Ympäristöestetiikka, tila-aika