Pvm : 1997

Osasto: Graafisen suunnittelun osasto

Tekijä : Aimo Katajamäki

Työn nimi : I Kuvita II assosio

 

 

 

 

 

 

Lopputyöni on kaksiosainen muodostuen näyttelyproduktiostaja erillisestä kirjallisesta tutkielmaosuudesta.

Lopputyönäyttelyni,jonka pidin työhuoneellani 30.11 - 21.12. 1990 oli kokeellinen kuvitusprojekti, assosiaatiotyö Halusin luoda kuvillani pieniä kertomuksia ilman kirjallisia lähtökohtia; synnyttää kuvan kuvasta. Olemme käyttögrafiikan työssämme välillä kyllästymiseen asti tottuneet tehtäväämme annetun kirjallisen viestin eteenpäinviejinä Tässä projektissani lähtökohtina olivat ottamani valokuvat, joita kuvitin metalligrafiikan töillä.

Näyttelyssäni kuvat muodostivat kuvapareja,joita oli kaikkiaan 17 kappaletta. 'Yhdellä sanalla tai lauseella allekirjoitin valokuva - grafiikka -kuvaparin, jotta katselija pystyisi seuraamaan ajatusteni kulkua. Työni toimivat myös yksittäisinä taideteoksina muodostaen visuaalisen näyttelykokonaisuuden galleriaksi näyttelyn ajaksi muuttamallani työhuoneellani.

Lopputyönäyttelyni oli omistettu tahroille, pilville, heijastuksille, epämääräisille muodoille,jotka mielissämme täydentyvät tunnistettaviksi asioiksi.

Erillisessä tutkielmaosuudessa,jonka tein keväällä 1997, pohdin piirroskuvittamisen lähtökohtia, tyylejä, historiaa, kuvitusprosessia ja kuvan käyttöä painotuotteessa yleensäkkin Käytän esimerkkeinä omia töitäni ja kerron omien piirroskiivitusteni syntymiseen vaikuttaneesta lähihistoriasta. Tutkielmani toimii täten myös yhden kuvittajan toimenkuvan ja tämän taustojen esittelynä Tutkielmani on runsain esimerkein kuvitettu.

Aineisto :Kirjallinen tutkielma, kuvitettu 33 sivua, kuvaliite näyttelyproduktiosta

Asiasanat: Piirroskuvitus, assosiointi, valokuva, metalligrafiikka