Pvm: 1997

Osasto: Graafisen suunnittelun osasto

Tekijä: Kässi Aapo

Työn nimi: Sarjakuvahenkilön eletty kuvitelma

 

 

 

 

Sarjakuva-aiheinen lopputyöni oli alunperin nimeltään "satiiri suomalaisessa sarjakuvassa". Satiirisukelluksen lisäksi halusin löytää omaperäisen tavan yhdistää sanoja ja piirroksia sarjakuviksi - ilman erityistä käsikirjoittajaa. Valmistaessani kirjallista satiiriosiota ihmettelin, miksi lopputyöraporttia kirjoitettaessa pitäisi nojautua ulkopuolisiin auktoriteetteihin. Kirjallisen lähdeaineiston ja henkilöhaastattelujen sijasta päädyin valmistamaan työpäiväkirjoihin ja omaelämänkerrallisiin muistiinpanoihin perustuvaa "sarjakuvahenkilön eletty kuvitelma" -nimistä kuvien ja sanojen vyörytyskoostetta, joka sisältää mainitun satiirisarjakuvakatsauksen. Mennyt elämä näyttäytyi kokoamieni dokumenttien kautta "elettynä kuvitelma", siitä nimi.

Samoihin kansiin nidotussa lopputyössäni on kolme osaa: Alkuliite, Läski päät - satiirisarjakuva sekä Loppuliite.

Alkuliite on kuvitteellisen, vuosikausiksi metsä-suomeen erakoituneen, sisälläni majailevan jänö-eläimen lopputyötaistelumateriaali, jossa ylhäältäannettujen teknokraattisasialliseen muottiinpakottamisohjeitten kyseenalaistamisyritysten ohella on yhteiskunnallista päätöksentekoa kritisoivan sarja- kuvatuotannon perusteitten pohdintaa. Charles ja Robert Crumbin sekä Kalervo Paisan innoittamina olen jättänyt alkuliitteeseen merkintöjä henkilö kohtaisesta elämänhelvetistä. Kaikki edellämainittu kiteytyy sisäisen jäniksen etsiessä vastausta mm. kysymyksiin: "Olenko elämäni näytelmän käsikirjoittajan ja pääosan esittäjä vai mitätön stuntti?" ja: "Missä kohdalla saa( ja pitää) nauraa?"

Läskipäät - satiirisarjakuva -osassa selvitän 90-luvun puolivälissä (93 - 96) Demarissa julkaistun "Läskipäät" -strippisarjan valmistamisen vaiheet. Olen pyrkinyt kertomaan kaiken, mikä on vaikuttanut piirrosten toteuttamisessa tekemäni valintoihin.

Loppuliitteeksi olen koonnut ilmaisultaan satiirisilla pitämiäni tähänastisen elämäni piirroksia. "Läskipäitten" lisäksi piirroksiani on julkaistu 80-luvulla Keskisuomalaisessa, 80- ja 90- luvuilla Iltasanomissa sekä eräissä pienjulkaisuissa. Mukana on myös muutamia julkaisemattomia piirroksia.

Uskon, että lopputyöni on looginen seuraus nuoruudenaikaisille havainnoilleni: "Sarjakuvia oppii tekemään piirtämällä, piirtämällä ja ajattelemalla & piirtämällä! " j a: " Sarjakuvailmaisussa on voimaa! "

 

 

Aineisto: 145 valokopiota (A4) kirjaksi nidottuna

Asiasanat: Sarjakuva, satiiri, strippisarja, Läskipäät, jänis, jässikkä, hiusterä, saksitaitto, mulkosilmä, vaikkuttaminen