Taideteollinen Korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 1997

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Kässi Aapo:Sarjakuvahenkilön eletty kuvitelma
Katajamäki Aimo: I Kuvita II Assosio