PVM: 1996
OSASTO: GRAAFISEN SUUNNITTELUN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: WAISMAA-PIETARILA MIRJA-LIISA AULIKKI
TYÖN NIMI: KAKSOISSIIVET, MEISTER FRANCKEN MARIA - BARBARA ALTTARIKAAPIN HISTORIAA
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni on täydentävinä opintoina suoritettu opinnäyte. Työni aihe "Kaksoissiivet" on keskiaikaisen alttarikaapin historiaa käsittelevän artikkelin kirjoittaminen, kuvittaminen sekä graafisen ulkoasun suunnittelu tietokoneavusteisesti. Aiheen olen valinnut taidekonservaattorina poikkitieteellisen alani aihepiiristä.

Tavoitteenani oli uusien menetelmien oppiminen ja niiden avulla työni kirjallinen ja visuaalinen toteutus. Opiskeluni koostuu kolmesta eri osa-alueesta; a) PC- ja Macintosh tietokoneohjelmien opetteleminen, b) tekstin kirjoittaminen ja kuvamateriaalin suunnittelu sekä c) kirjallisen ja kuvallisen aineiston yhdistäminen julkaistavaksi lehdeksi. Olen käyttänyt työni toteutukseen Macintosh ohjelmia; tekstiohjelmana Microsoft Word, kuvaohjelmana Adobe Photoshop, piirrosohjelmana Free- Hand ja taitto-ohjelmana Aldus PageMaker. Artikkelini graafiseen kokonaisuuteen sisältyvät teksti, graafiset havaintokuvat, piirrokset, valokuvat ja kuvamanipulaatiot, taustakuvat , formaatti, taitto sekä kannet.

Lopputyöni merkittävänä osana on ollut mustavalkoisten graafisten havaintokuvien tekeminen. Kolmentoista kuvan sarja on toteutettu FreeHand ohjelmassa. Kuvien sijoittamisella tekstin välittömään yhteyteen ilman kuvatekstiä haluan korostaa sanan ja kuvan tasapuolista osuutta artikkelissani.

Kuvitettua kirjallista julkaisua, yhteensä 36 sivua, tehdessäni on uusien menetelmien opetteleminen kertaantunut ja antanut lisää ulottuvuutta. Tavoite ja toteutus ovat työssäni tukeneet toisiaan ja rakentaneet pohjaa mahdollisuuksilleni kehittää kuvallista dokumentointia.

AINEISTO: Painettu lehti, kirjallinen osuus
ASIASANAT: Lehti, artikkeli, tietokone
SÄILYTYSPAIKKA: TAIK:n kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 81