PVM: 1996
OSASTO: GRAAFISEN SUUNNITTELUN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: SAUVO TINI
TYÖN NIMI: KUVITUSKURSSI AFRIKASSA
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

KUVITUSKURSSI AFRIKASSA

Opetussuunnitelma sekä taiton ja typografian oppimateriaali kehitysmaassa pidettävään työpajaan.

Työ pohjautuu Addis Abeban taidekoulussa vuonna 1994 pidetyn kuvitustyöpajan kokemuksiin. Sen pääosana on 18-sivuinen englanninkielinen kuvitettu oppimateriaalipaketti, jossa esitellään typografian ja taiton perustietoja. Aineisto on suunniteltu jaettavaksi opiskelijoille valokopioina kuvituskurssin yhteydessä.

Kurssin ohjelma on tarkoitettu oloihin, joissa ei ole järjestettyä graafisen suunnittelun opetusta tai vakiintunutta ammattikokemusta.

Osassa AFRIKAN KUVAT hahmotellaan lyhyesti näkökulmaa Afrikan perinteiseen ja nykytaiteeseen, kirjankuvitukseen ja taidekoulutuksen tekijän kokemusten pohjalta. Luku KUVITUSKURSSI ETIOPIASSA sisältää aikaisemman kuvituskurssin esittelyn ja ohjelman sekä näytteitä oppilastöistä. Kurssin kokemukset osoittivat, että osanottajien koulutuksen ja osaamisen taso voi vaihdella hyvinkin paljon.

UUDISTETTU KURSSIOHJELMA pyrkii ottamaan erot paremmln huomioon. Luvussa valotetaan niin taustoja kuin tavoitteitakin. Kolmen viikon ohjelmasuunnitelma esitellään yksityiskohtaisesti. Oppijaksojen aiheina ovat Kuvittamisen perusteita, Typografia ja taitto sekä Kuvittajan työ. Kurssilaisilla ei luultavasti ole ulottuvillaan graafisen alan ammattikirjallisuutta.

TAITON JA TYPOGRAFIAN OPPIMATERIAALI on tarkoitettu toimimaan muistiinpanona ja tiivistelmänä kurssilla käsitellyistä aiheista. Koska kahta olosuhteiltaan samanlaista kurssia ei ole, materiaalin on oltava helposti muunnettavaa ja muokattavaa. Jaksossa käydään Iäpi kuhunkin alheeseen liittyvä opetuskokonaisuus, sivun tavoite ja monisteen käyttölähdeteokset ja sanasto.

INTRODUCTION TO BOOK PRINTING & DESIGN -nimisen monistesarjan aiheita ovat painoprosessi, paperi, kirjan rakenne ja graafiset elementit, kirjasintyypit, -tyylit ja -koot, välistys, tekstialan laskeminen, taittosuunnitelma, rajaus, mitoittaminen, rasterointi ja värierottelu, kompakti- ja prosessivärit, originaali ja tekijänoikeudet. Teoriatiedon lomassa on muutamia käytännön harjoituksia.

ASIASANAT: Kuvitus Oppimateriaalit
SÄILYTYSPAIKKA: TAIK:n kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 96 + LIITE