PVM: 25.3.1996
OSASTO: Graafisen suunnittelun osasto
KOULUTUSOHJELMA: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
TEKIJÄ: Veli-Pekka Räty
TYÖN NIMI: Akun ohjelmat - Multimedia vammaisten lasten kuntoutumisessa
TYÖNLAJI: Lisensiaatintyö

Valmistimme 14 uutta tietokoneohjelmaa monivammaisten lasten ja nuorten kuntoutukseen. Painotimme leikin ja pelin tapaisia vuorovaikutteisia multimediaohjelmia.

Ohjelmia valmistin yhdessä puheterapeuttien kanssa heidän päivittäisiin tarpeisiinsa. Ohjelmien valmistus oli kokeellista. Käyttökokemuksia hain puhe-ja toimintaterapeuttien teemahaastatteluin.

Valmistuneet ohjelmat olivat tarpeellisia Ja käyttökelpoisia; tällaisia motivoivia ja kuntouttavia ohjelmia ei ollut aiemmin saatavissa. Ohjelmat olivat muunneltavissa Suomessa yleisimmin käytössä olevien puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (bliss-symbolit sekä pic- ja Pcs-kuvat) tarpeisiin. Muunneltavuutta lisäsivät erilaisten ohjaimien käyttömahdollisuus sekä omien äänien äänitysmahdollisuus. Onnistuimme sisällyttämään kannustavan ja motivoivan palautteen valmistamiimme ohjelmiin. Merkittävimpien ohjelmiemme yhteisinä ominaisuuksina olivat lapsen ja terapeutin motivoituminen, värillisyys, hyvä äänien ja palautteen käyttö, erilaisten ohjainten käyttömahdollisuus ja joustavuus terapeutin työhön.

Lapset motivoituivat tekemään työtä pelimäisten ohjelmien kanssa, mikä mahdollisti kuntouttavan terapeutin oman työn; tekniikkaan ei tarvinnut keskittyä kuntoutusjaksoilla. Ohjelmat mahdollistivat terapeutin ja lapsen yhdessä tekemisen, koska ohjelmat antoivat molemmille sopivat välineet: terapeutille kuntoutusmateriaalia ja lapselle mielenkiintoisen pelin.

0hjelmat olivat vuorovaikutteisia. Lapsi omalla toiminnallaan pystyi ohjaamaan ohjelmia haluamallaan tavalla. Lapsen ei tarvinnut toimia millään tietyllä yhdellä tavalla ohjelmien kanssa, vaan hän pystyi tekemään oman tarinansa tai pelinsä.

Terapeutin näkökulmasta ohjelmat toimivat yhteisen luomisen ohjelmina. Ohjelmina joilla voi aikaansaada motivoivan kuntoutustilanteen sekä edellytykset vuorovaikutukselle ja kuntoutumiselle.

AINEISTO: AKUN OHJELMAT: 14 tietokonelevykettä sekä 13 käyttöohjetta, yht. I25 s. (ohjelmaliitteitä ja käyttöohjeita 3 kpl)
ASIASANAT: tietokonepelit, multimedia, kuvallinen viestintä, lapset, vammaiset, kuntoutuminen
SÄILYTYSPAIKKA: Taik:n kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 135 + 125