PVM: 20.11.1995
OSASTO: GRAAFISEN SUUNNITTELUN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: RAJAMAA ELINA
TYÖN NIMI: K2
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni on osa projektia, jonka tarkoituksena on uudistaa Stockmannin Mannerheimintien parkkitila. Suunnitelman on tilannut Graafisen suunnittelun laitokselta Stockmannin tekninen johtaja Kari Patovirta.

Suunnitelma liittyy Stockmannin ruokaosaston laajentumiseen, jolloin uuden osan julkisivu ja sisäänkäynti ovat parkkitilassa. Uusi osasto avataan syksyllä 1995. Projekti on aloitettu syksyllä 1994 ja se on tehty yhteistyössä Anniina Louhivuoren (Graafisen suunnittelun laitos) ja Kivi Sotamaan (Sisustussuunnittelun laitos) kanssa. Lopputyöni käsittää projektin grafiikan suunnittelun.

Parkkitila on nelikerroksinen ja pinta-alaltaan 5000 neliömetriä. Tilan suuruudesta ja kerrosten samankaltaisuudesta johtuu, että on vaikeaa muistaa minne on autonsa jättänyt. Tila on myös huonokuntoinen ja liikkuminen siellä tuntuu vaaralliselta. Projektin päätehtävänä oli luoda kerroksille visuaalisesti toisistaan poikkeava ilme ja inhimillistää niitä.

Grafiikat ovat lattialle sijoitettuja symboleja, jotka on laserleikattu 3mm teräslevystä. Niiden tarkoitus on ohjata kulkua parkkitilassa. Grafiikoiden aihepiirit muistuttavat kerroksesta jossa ollaan, kuten ruokakaupan kerroksessa ne heijastavat ruokakulttuuria. Grafiikat ovat pitkälle tyyliteltyjä, ne toimisivat myös liikemerkkeinä. Niiden muotokielen halusin poikkeavan voimakkaasti ympäröivästä tehdashallimaisesta tilasta.

Haasteellisinta projektissa oli grafiikan ja arkkitehtuurin yhdistäminen. Suunnittelussa oli jatkuvasti otettava huomioon olemassa oleva tila, mikä tavallaan ohjasi mitä sinne saattoi tehdä. Hienovaraisella eleellä, esimerkiksi materiaalien tai muotokielen erilaisuudella voi tuoda esille tilassa jo olevia elementtejä, jotka ovat jääneet huomiotta.

AINEISTO: Perspektiivipiirrokset tilasta remontin jälkeen, kirjallinen lopputyöraportti
ASIASANAT: Tilagrafiikka, merkkisuunnittelu
SÄILYTYSPAIKKA: TAIK:n kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 25