Pvm:1996
Osasto: Graafien suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Laamanen Laura
Työn nimi: Hauska linja-automatka
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aihe on piirrosanimaatio TV I:n lastenohjelmaan "Veturi".
Animaatio on tehty M.A. Nummisen lastenlauluun "Hauska linja-automatka". Animaation kesto on noin puolitoista minuuttia ja se on toteutettu piirtäen lyijykynillä ja puuvärein. Halusin perehtyä liikkeeseen. Kuvien oli liityttävä toisiinsa eikä olla yksittäisiä teoksia kuten kuvitukset, joita olin aikaisemmin tehnyt. Hahmoista tein karrikoituja ja yksinkertaisia. Näin niitä oli helpompi liioitella, venyttää ja litistää ja liikkeestä tuli vauhdikkaampi. Tärkeintä oli saada tarinaan vauhtia ja eteenpäinmenoa. Laulussa ei turhia pysähdellä ja liike jatkuu viimeiseen tahtiin saakka.

Puukynäväritys sopi mielestäni laulun luonteeseen hyvin. Värimaailma on lapsille tuttu, halusin luoda vaikutelman henkiinheräävistä piirustuksista. Elokuvallinen ilmaisu ja kuvakulmien ja -kokojen miettiminen suhteessa toisiinsa oli minulle uutta. Ohjaajastani Lauri Pitkäsestä oli suuri apu. Myös tekniikka tuki tutummaksi työn edetessä.

Työhöni liittyy raportti, johon olen koonnut piirroksia ja luonnoksia animaationi eri vaiheista. Toivon, että siiti saa käsityksen kuinka työni on edennyt.

Aineisto: Videokasetti ja lopputyöraportti
Asiasanat: Animaatio