Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisterin tutkinto
Tekijä: Veijola, Jaakko
Työn nimi: Seppälä muotilehtenä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 60

Tiivistelmä:

Jaakko Veijola
MA-lopputyö, tiivistelmä
Taideteollinen Korkeakoulu
Graafisen suunnitelun osasto


Seppälä muotilehtenä
Kesällä 2002 oltiin tilanteessa, jossa Seppälä-ketjun markkinaosuus ja mielikuvamittarit olivat tulleet vuosi vuodelta alas jo liki kymmenen vuotta. Ongelmia oli monella tasolla. Seppälän kiinnostavuus oli heikko, brändin profiili hahmottumaton ja mainonnan muistaminen oli erityisen heikolla tasolla.

Brändinä Seppälä tarvitsi kipeästi uudelleen asemoinnin ja uudelleen lanseerauksen niin, että ketjun myynti saadaan nousuun välittömästi. Tämä oli tehtävä nostamatta markkinointipanostuksia lainkaan. Onnistumisen kannalta ylivoimaisesti tärkeimmäksi mediaksi osoittautui myymälä. Siksi lähtökohdaksi otettiin myymälän jalostaminen tuotteita tehokkaimmin myyväksi ja brändia rakentavaksi mediaksi.

Onnistuminen edellytti mediamainonnan ja myymälätoimien yhteen nivomista niin, että kaikki toimet mediasta näyteikkunaan, myymälään ja yksittäiseen tuotetarjoukseen saakka muodostavat ketjun, joka lopulta johtaa ostoon. Ratkaisuksi kehitettiin Seppälä muotilehtenä -konsepti. Käytännössä kyseessä on vaatteiden, esillepanon ja myymälämateriaalin yhteispeli myymälässä, ja tätä tukeva mediamainonta.

Lopputyö tarkastelee tämän Seppälä muotilehtenä -konseptin kehittämistä. Lopputyöni kirjallinen osuus valottaa Seppälän graafisen ilmeen syntyä ja sitä kuinka ilme on sidoksissa Seppälän brändiin ja ja brändistrategiaan. Tämän jälkeen Seppälä muotilehtenä -lopputyön kirjallisuudessa läpi, kuinka uudistunut graafinen ilme toimii eri elementteissä. Seppälä muotilehtenä pyrkii selittämään, pohtimaan ja ratkaisemaan ongelmia, joita syntyy kun pyrkimyksenä on antaa vihjeitä toisesta ilmaisukeinosta/mediasta muiden medioiden ja keinojen avulla. Itse lopputyö on parhaiten nähtävissä Seppälän myymälöissä.

Yhteistyöyrityksenä lopputyössäni on ollut mainostoimisto Bob Helsinki, ohjaajina Pekka Niskanen ja Anu Igoni.

--

Jaakko Veijola
MA-work, summary
University of Industrial Art and Design Helsinki
Department of Graphic Design


Seppälä as a fashionmagazine
In Summer 2002 the Finnish clothing company Seppälä was in trouble in every level: market share and brand image had gone down. There was shine only in the past.

Seppälä needed a re-launch as a brand in order to keep the business going on. The change had to be realized without any extra effort in marketing. Succeeding in the process the Seppälä-stores were in key-position. The stores are the plazes where the customers make their decisions to buy. The solution was to treat stores as they were a media, the Seppälä-fashionmagazine.

Seppälä as a fashionmagazine means that every actions are combined to together: mass media promotes the store, display windows seduce customers into the stores, and the print materials communicates fashionmagazine concept and products at the same time. Seppälä fashionmagazine is a huge magazine without traditional magazine format. Seppälä as a fashionmagazine is Seppäläs way to behave and communicate.

MA-works literal part goes through the role of graphic design in the concept. How it is combined to the brand strategy? Literal part demonstrates different elements in the Seppälä-stores and how they are thought to be part of wholeness. Seppälä as a fashionmagazine tries to cogitate and solve questions when there is an aim to give an illusion of some media with help of other medias. The MA-works quality is best shown in the Seppälä-stores in real function.

Advertising bureau Bob Helsinki has been the partner in this MA-work. Anu Igoni ja Pekka Niskanen have been the tutors during the process.

Aineisto: MA-lopputyö
Asiasanat: lehtigrafiikka, muoti, Seppälä, suomalainen muoti
Säilytyspaikka: Gso
Salassapitoaika päättyy: -