Osasto: visku
Koulutusohjelma: graafinen suunnittelu
Tekijä: Thurman, Pia
Työn nimi: Tila osana yritysidentiteettiä - selvitys Huoneistokeskuksen yritysidentiteetistä ja sen näkymisestä tilassa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 68

Tiivistelmä:

Lopputyöni selvittää tilan merkitystä osana yritysidentiteettiä. Sisustusarkkitehtina ja graafisena suunnittelijana koen tärkeäksi osoittaa tilan olennainen rooli osana yrityksen viestintää.

Aloitan lopputyöni yksilön identiteetin määrityksellä, jonka jälkeen jatkan identiteetin määritystä yrityksen kannalta. Identiteetin tulisi ohjata kokonaisvaltaisesti yrityksen tapaa toimia ja tehdä valintoja. Näin ollen kaikki yrityksen toimintatavat ovat identiteetin representaatioita. Esimerkkiyrityksenä käytän Huoneistokeskus Oy:tä. Selvitän Huoneistokeskuksen yritysidentiteetin lähtökohdat ja sen esiintymisen muodot. Kirjallista osuutta tukee ja täydentää kuvamateriaali.

Määrittelen tilan merkityksen käsitteenä ja mitä se tarkoittaa Huoneistokeskuksen kannalta. Esitän konseptitason suunnitelman Huoneistokeskuksen toimitilasta. Korostaakseni yhdenmukaisen viestin tärkeyttä sen tulkitsemisessa tukeudun suunnitelmassani Huoneistokeskuksen uuteen yritysilmeeseen ja graafiseen ohjeistukseen.

Aineisto:
Asiasanat: identiteetti, vuorovaikutus, ero, identiteetin representaatiot, havaitseminen, kokeminen, tulkinta, tila
Säilytyspaikka: kirjasto
Salassapitoaika päättyy: