Osasto: Visuaalinen kulttuuri
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Tervonen, Tiina
Työn nimi: Kalenteri 2005 ja kirjallinen osa Tuulien torni
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 44

Tiivistelmä:

Kalenteri 2005 ja kirjallinen osa Tuulien torni
Calendar 2005 and Story of Time

Lopputyöni on kalenteri, jonka ulkoasun olen suunnitellut ja johon olen valokuvannut ja yhdistellyt digitaalisesti 12 kuvan sarjan. Idea kuvitusten ja kalenterin tekemiseen syntyi latinalaisperäisten kielten kuukausien nimistä. Nimet ovat peräisin antiikin jumalien ja sankareiden nimistä sekä lukusanoista. Myös viikonpäivien nimet ovat antiikin ajalta.

Kirjallinen osa tarkastelee vuosituhansien aikana tapahtunutta kehitystä ihmisen maailmankuvassa ja kulttuurissa. Sivuan muutosta myyttien, uskonnollisten käsitysten muodostumisen ja tieteellisen ymmärryksen kehityksen kautta. Pitkän ajanjakson kuluessa tapahtuu pelkistymistä ja yksinkertaistumista.

Kirjalliseen osaan liittyy myös lyhyt työraportti, jossa kerron kalenterin ja kuvitusten sekä kirjallisen osan syntymisestä tarkemmin.

Aineisto: Kalenteri 2005 ja kirjallinen osa
Asiasanat: Kalenteri, aika, Tuulien torni
Säilytyspaikka: TaiK kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -