Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Rajasalo, Heikki
Työn nimi: working week ^Ö muotoilujohtamisen päätöksenteon tarkastelua
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: working week ^Ö muotoilujohtamisen päätöksenteon tarkastelua

Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Rajasalo, Heikki
Työn nimi: working week - muotoilujohtamisen päätöksenteon tarkastelua
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä:

Tiivistelmä:

Kaksi kirjaa, jotka sisältävät sekä teoreettisen osan että haastatteluihin ja case-tarinoihin perustuvia näkökulmia muotoilujohtamiseen.

The Working Week on viiden haastattelun ympärille rakennettu kirja
muotoilujohtamisesta sekä siihen liittyvä tutkimuksellinen analyysi
muotoilujohtamisen päätöksenteon prosessista. Tarkkailun alla on
kansainvälisen huonekalusuunnittelun ja arkkitehtuurin, autoteollisuuden sekä mainonnan ja yritysilmeen suunnittelun yrityksiä sekä niissä työskenteleviä ammattilaisia.

Yhteistyökumppanit:
Angelo Mangiarotti arkkitehtuuritoimisto, Milano
PSA Peugeot Citroën Direction Innovation et Qualité, Pariisi
Skoda-Auto, Mlada Boleslav, Praha
hasan&partners, Helsinki
The FutureBrand Company, New York
Kirjat painoi: Dark | Lönnberg Oy

Two books with a theoretical discussion and practical aspects on design management based on interviews and case studies.

Aineisto: Kaksi kirjaa [350x250 mm] ja [160x150 mm]
Asiasanat: design management, decision making, corporate identity, design process
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: