Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun maisteriohjelma
Tekijä: Morri, Päivi
Työn nimi: Graafinen suunnittelija moniosaajana uusmedia-alalla (Graphic Designer as a Multitalent New Media Specialist)
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 49

Tiivistelmä:

Lopputyöni produktio-osuutena suunnittelin ja toteutin työnantajalleni Alma Media Interactive Oy:lle Cromet-internetsivuston www.cromet.com (sisältäen Flash-animaation), Cromet-logon ja Cromet-esitteet (PDF-esite ja painetut esitteet). Käytin projektissa useita tietokoneohjelmia mm. kuvankäsittelyyn Photoshopia, animaatioon Flashiä, esitteiden toteutukseen vektorigrafiikkaohjelma Freehandiä ja internetsivuston koostoon Dreamweaveria. Kuvitustarpeita varten kuvasin materiaalia digitaalikameralla.
Kirjallisessa osuudessa käyn läpi Cromet-projektin kulun ja samalla graafisen suunnittelijan työprosessia uusmedia-alalle tyypillisessä projektissa. Käsittelen myös eri medioiden asettamia vaatimuksia graafiselle suunnittelulle. Lopputyöni puitteissa perehdyin käytettävyyteen, grid-systeemiin ja typografiaan. Pohdin näiden osa-alueiden merkitystä käyttöliittymäsuunnittelussa.

Aineisto: Kirjallinen osuus, www.cromet.com-sivusto, sivusto cd-rom-levyllä, Cromet-esitteet
Asiasanat: internet, uusmedia, grid, typografia, käytettävyys
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -