Osasto: Visuaalinen kulttuuri
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Konttinen, Jyri
Työn nimi: Out of the box! Suomalaisen kirjainmuotoilun uusi aalto
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 66

Tiivistelmä:

Lopputyössä kommentoidaan ja havainnoidaan ammattisuunnittelijan subjektiivisesta näkökulmasta typografian tyylin ja tekniikan korrelaatiota sekä muuttumista kirjainmuotoilun ja painotekniikan historiassa. Pyrkimyksenä on hahmottaa graafisen suunnittelijan ja kirjainmuotoilijan työnkuvia sekä kirjainmuotoilun demokratisoitumista. Esimerkkitapauksena esitellään Kirjain-projekti, suomalaisten kirjainmuotoilijoiden yhteenliittymä, joka sidotaan osaksi historiallista jatkumoa.

Työn arvo on suunnittelijan silmin nähdyssä historian ja tyylin analyysissa, jolla pyritään ymmärtämään tämän päivän tilannetta.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: