Osasto: Visuaalinen kulttuuri
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Kinnunen, Kati
Työn nimi: MUST RIDE DONKEY - Kuvakirjan kyydissä halki Meksikon
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 48

Tiivistelmä:

Lopputyöni on mielikuvien varaan rakennettu matkapäiväkirja Meksikosta: Meksikoon! Mielikuvat ovat peräisin lähinnä Meksikoa käsittelevästä kirjallisesta aineistosta, jota olen lukenut suunnitellessani matkaa Meksikoon. Kuvakirjassa matkalla on siis eräänlainen alter egoni. Tein kuvaoriginaalit vesiväreillä erittäin pieneen (aukeama n. 70 x 110 mm) kokoon ja liitin joihinkin kuviin digitaalisesti kuvaelementtejä, esimerkiksi yksityiskohtia vanhoista kaiverruksista. Lopulta käsin sidottu, kannet mukaan lukien 40-sivuinen kirja (195 mm x 260 mm) on taide-esine.

Kuvittajat ovat vallanneet reviirejä kuvitustyylien kentältä. Kuvittajan käyttämä tunnistettava tyyli toimii tavaramerkkinä, mutta toisaalta erityyppisiin medioihin kuvittavan olisi osattava muuntaa tyyliään kohteen mukaan. Pyrin luonnostelun kautta luomaan päähenkilöstä persoonallisen, kuva-kirjaan sopivan hahmon.

Kuvat olivat valmiina ennen kuin tein niihin tekstin. Näin tyypillinen teksti ennen kuvaa -järjestys kääntyi toisin päin ja saatoin pelata tekstin vaikutuksella kuvaan. Pyrin tuomaan teksteillä kuviin toisen ulottuvuuden. Valitsin teoksen tekstiin sarjakuvalle tyypillisen lyhyen ja humoristisen tyylin. Kirjan päähenkilö, nuori nainen tai tyttö, on myös tekstin kertoja, ja hän suhtautuu näkemäänsä välillä lakonisesti ja välillä innostuneesti. Aukeamilla on myös tietotekstiä Meksikosta, näin kuvakirjan tekstissä on kaksi tasoa, informatiivinen ja kerronnallinen.

Meksikoon!-kirja on sekoitus matkakirjaa, sarjakuvaa, lasten kuvakirjaa, päiväkirjaa ja matkaopasta. Erilaisten kuva- ja tekstiainesten sekoitus rikkoo genrerajoja ja on suunnitellusti osa kirjan henkeä. Teoksen voisi luokitella Suomessa melko harvinaiseksi aikuisten kuvakirjaksi, mutta sillä on selviä yhtymäkohtia lasten kuvakirjoihin ja sarjakuviin.

Kiinnitin kirjaa tehdessäni huomiota kirjan sisäiseen rytmiin. Käytin rytmin luomisessa muuttujina erilaisia matkakohteita ja kuvissa värejä, vaihtelevaa kuvapinnan jakoa ja hahmojen kokoa.

Aineisto: kuvakirja 1 kpl, kirjallinen osio 2 kpl
Asiasanat: kuvitus, kuvittaminen, Meksiko, kuvakirja, mielikuva
Säilytyspaikka: kirjasto 1 kpl + kuvaliitteet, osasto 1 kpl + kuvakirja
Salassapitoaika päättyy: