Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Haro, Riikka
Työn nimi: Rikke brändien maailmassa - Poikkileikkaus brändinhallinan näkökulmista ja käsitteistä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 54

Tiivistelmä:

Lopputyö esittelee poikkileikkauksen brändinhallinnan, design managementin ja identity managementin eri näkökulmiin lastenkirjanomaisen kehystarinan avulla. Päähenkilö Rikke, nuori suunnittelija, tapaa Brändin, abstraktin brand-käsitteen henkilöitymän. Yhdessä he kohtaavat kymmenen eri toimijaa joilla on oma näkökulmansa brändinhallintaan. Niitä esittävät suunnittelutoimiston Art Director, yrityksen Brand Manager, PR-päällikkö ja henkilöstöpäällikkö, tuotekehitysjohtaja ja toimitusjohtaja, sijoittajat, kriitikko, kauppias ja kuluttaja.

Jokaisessa luvussa päähenkilöt haastattelevat eri asiantuntijoita ja ymmärtävät kunkin toimijan vaikuttimet ja päämäärän brändin suhteen. Luku sisältää myös teoriaosuuden, jossa avataan peruskäsitteet lyhyesti sekä kirjallisuuslistan, joka auttaa lukijaa perehtymään halutessaan tiettyyn aiheeseen syvällisemmin. Lopuksi Rikke kokoaa eri toimijoiden näkökulmat yhteen, luo kokonaisnäkemyksen brändinhallinnasta ja piirtää myös kaavion.

Lopputyön lähtökohtana oli pohdinta siitä, voiko brändinhallinnan, design managementin ja identity managementin eri tulkinnat ja käsitykset yhdistää ja ymmärtää niiden taustat ja päämäärät. Lopputuloksena on se, että kokonaiskuvan muodostaminen on mahdollista, ainakin yksinkertaistettuna. Jokainen joutuu kuitenkin tarkistamaan käyttämänsä käsitteiden todellisen merkityksen, sillä kukin asiantuntija, yritys ja yksilö tulkitsee samoja käsitteitä omalla tavallaan tai puhuu samasta asiasta eri käsitteellä.

Rikke brändinhallinnan maailmassa koostuu kirjaosuudesta ja kokonaiskaaviojulisteesta.

Aineisto: Nidottu kirja ja juliste
Asiasanat: Brändi, brand management, design management, identity management, yrityskuva
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: